1 300 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

11 birželio, 2020

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;

trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara; pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.

Paramos dydis: iki 1 300 000 eurų

Paramos intensyvumas: iki 40 proc; iki 50 proc. gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

 

2020-06-11T08:32:52+00:00
Call Now Button