2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”

11 birželio, 2020

Iki 2020 08 31 d. galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti turizmo sektoriui. Galimi pareiškėjai: turizmo paslaugas teikiančios įmonės; turizmo verslo asociacijos. Remiamos veiklos: materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms); turizmo paslaugų rinkodara: rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla; materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla; turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai: darbuotojų mokymo veikla (veikla, kuria siekiama vystyti konkrečiai profesijai ar užduotims būtinas žinias ir įgūdžius, skirtus inovacijoms kurti, naudotis inovacijomis arba jas diegti). Paramos dydis: įmonės vienu projektu galės gauti iki 38 500 Eur, asociacijos – 66 000 Eur.  Turizmo paslaugų kūrimui ir tobulinimui didžiausia galima finansavimo suma – 20 tūkst. eurų, turizmo paslaugų rinkodarai – 10 tūkst. eurų, turizmo sektoriaus darbuotojų mokymams – 5 tūkst. eurų (kai pareiškėjas yra įmonė) arba 30 tūkst. (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija). Paramos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020 03 01 – 2020 11 30.

Daugiau žr: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-priemones-turizmo-inovacijos-paraiskas

2020-06-11T08:30:54+00:00
Call Now Button