Aktualijos

Aktualijos2019-10-25T09:14:38+00:00

ES parama biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams įrengti.

2020 06 30|APLINKOSAUGOS PROJEKTAI|

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys - mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys [...]

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams

2020 06 19|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

2020 06 15 – 2020 08 14 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas [...]

120 000 Eur. parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2020 06 12|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 06 12 – 2020 07 10 galima teikti paraiškas, jau trečią kartą šiais metais, pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto [...]

200 000 eurų ES parama verslo plėtrai kaimo vietovėse

2020 06 12|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI, VERSLO PROJEKTAI|

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią [...]

1 300 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020 06 11|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir [...]

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”

2020 06 11|MTEPI PROJEKTAI, VERSLO PROJEKTAI|

Iki 2020 08 31 d. galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti turizmo sektoriui. Galimi pareiškėjai: turizmo paslaugas teikiančios įmonės; turizmo verslo asociacijos. Remiamos veiklos: materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių [...]

4 000 000 eurų parama vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektams

2020 06 09|APLINKOSAUGOS PROJEKTAI|

2020 06 15 – 2020 07 17 galima teikti paraiškas Vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektų finansavimui gauti. Projektams, susijusiems su gyventojų būstų prijungimu prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų daugiau kaip du tūkst. gyventojų turinčiose [...]

50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.

2020 06 04|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

2020 06 08 – 2020 08 07 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Paramos tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos [...]

ES parama akvakultūros įmonėms iki 2 000 000 eurų projektui

2020 06 01|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

2020 06 01 – 2020 07 31 d. akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, [...]

15 000 eurų ES parama smulkiems ūkiams: produktų gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai

2020 05 27|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 06 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas smulkieji šalies ūkininkai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai. Paramos dydis: išmokos suma vienam verslo planui [...]

Call Now Button