Aktualijos

Aktualijos2019-10-25T09:14:38+00:00

E-VERSLO MODELIS COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2020 12 29|PARAMA VERSLUI|

2021 sausio - vasario mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “E-verslo modelis COVID-19”. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo. Priemonės tikslas: [...]

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2020 12 28|PARAMA VERSLUI|

2021 m. sausio - vasario mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą  originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui. Šia paramos priemone siekiama skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus [...]

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų

2020 12 12|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

Nuo 2021 01 04 - 2021 02 01 d. šalies bitininkai gali kreiptis paramos. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programai įgyvendinti 2021 m. skirta 974 228 Eur. Galimi pareiškėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų [...]

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020 11 30|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai: Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių [...]

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2020 11 25|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Užimtumo tarnyba 2021 02 22 skelbs Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo [...]

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas

2020 11 23|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 12 01 – 2020 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; [...]

20 mln. eurų inovacijų kūrimui pagal paramos priemonę SMART FDI NR.3

2020 11 20|MTEPI PROJEKTAI|

2020 11 23 – 2020 12 23 galima teikti paraiškas paramai gauti naujiems inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti. Priemonės tikslas - pritraukti užsienio investicijų į šalies mokslo tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) sektorių. Finansuojamos [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

2020 11 18|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI|

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry [...]

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui

2020 10 23|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI|

2020 10 28 - 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę "COVID-19 MTEP tyrimai". Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų [...]

Parama verslui 31 mln. eurų pagal priemonę “COVID-19 produktai LT“

2020 10 23|PARAMA VERSLUI|

2020 10 28 - 2020 11 27 galima teikti paraiškas verslo įmonėms negrąžinamai subsidijai gauti. Paramos tikslas – skatinti MVĮ investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Šia priemone finansuojamas įrangos, įrenginių, programinės ir [...]

Call Now Button