Aktualijos

Aktualijos2019-10-25T09:14:38+00:00

Padidinti įkainiai paramai miškui įveisti, taip pat kasmetinės išmokos

2020 09 16|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 09 15 – 2020 11 16 galima teikti paraiškas miško veisimui. 2020 m. liepos mėn. buvo patvirtinti didesni įkainiai už įveisto miško medžių rūšis, taip pat didesnės kasmetinės išmokos už miško priežiūrą, apsaugą ir [...]

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020 09 10|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Sporto rėmimo fondas 2020 lapkritį  kvies teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai: Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei kvalifikacijos tobulinimui. Paramos dydis [...]

Iki 90 000 eurų ES parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2020 08 31|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 10 05 – 2020 11 04 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi [...]

Europos Sąjungos paramos centras sveikiname Lietuvos žvejus su Jūros ir Žvejų diena

2020 07 25|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934 m. rugpjūčio 11-12 dienomis. Nuo 1965 m. jūros diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena. Birželio 27 d. ­– tarptautinė žvejų diena, švenčiama nuo 1985 metų. 1984 m. tai [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020 07 22|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI, PARAMA VERSLUI, PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu [...]

400 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020 07 20|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI|

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Remiama veikla: parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos [...]

18 835 Eur parama kuriantiems savo verslą

2020 07 03|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Nuo 2020 08 03 galima teikti paraiškas 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau). Projekto intensyvumas: kompensuojama 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18835 eurų. Galimi [...]

ES parama biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams įrengti.

2020 06 30|PARAMA APLINKOSAUGAI|

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys - mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys [...]

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams

2020 06 19|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

2020 06 15 – 2020 08 14 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas [...]

200 000 eurų ES parama verslo plėtrai kaimo vietovėse

2020 06 14|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI, PARAMA VERSLUI|

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią [...]

Call Now Button