Aktualijos

Aktualijos2019-10-25T09:14:38+00:00

EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti

2020 01 14|EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Sporto rėmimo fondas.|

Paraiškas galima teikti iki 2020-04-30. Remiamos veiklos: kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto [...]

ES parama saulės elektrinėms įsirengti – 9 mln. eurų.

2020 01 02|APLINKOSAUGOS PROJEKTAI|

Nuo 2020 01 02 iki 2020 01 31 d galima teikti paraiškas ES paramai gauti saulės elektrinėms individualiuose namuose įsirengti ir nutolusioms saulės elektrinėms įsigyti. Finansine parama saulės elektrinėms gali pasinaudoti tiek tie gyventojai, kurie [...]

ES parama Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui

2020 01 02|ŽEMĖS ŪKIO, VERSLO KAIME PROJEKTAI|

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui paraiškos priimamos 2020 01 02 – 2020 02 28. Paramos priemonė skirta atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas. Remiama veikla: krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai; šienavimo ir nupjautos [...]

1500000 eurų parama investicijoms į gaminių dizaino sprendimu

2019 12 27|VERSLO PROJEKTAI|

2019 12 27 – 2020 03 02 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „DIZAINAS LT“ NR. 2. Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. Tinkami pareiškėjai: labai mažos, [...]

ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.

2019 12 21|MTEPI PROJEKTAI|

2019 12 20 – 2020 02 20 galima teikti paraiškas MTEP rezultatų komercinimui, t. y, paramai gauti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, paramai besikuriančioms atžalinėms įmonėms. Galimi [...]

18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams

2019 12 16|VERSLO PROJEKTAI|

Pagal ES investicijų priemonę „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ numatyta skirti daugiau nei 18,3 mln. eurų ES investicijų skaitmeninių inovacijų diegimo prieinamumui didinti. Paraiškos priimamos nuo 2019 12 16 iki 2020 04 16 d. Investicijos bus skiriamos [...]

Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”

2019 12 13|VERSLO PROJEKTAI|

Atnaujintas 3-ias kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Kompetencijos LT”. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 3 d. Remiamos veiklos: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė [...]

ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 2020 M.

2019 11 29|ŽEMĖS ŪKIO, VERSLO KAIME PROJEKTAI|

2019 11 29 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas KPP 2014-2020 m. paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metams. Paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias 2020 m. ūkio subjektai [...]

Call Now Button