Aktualijos

Aktualijos2019-10-25T09:14:38+00:00

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI

2021 04 17|PARAMA VERSLUI|

Artėja kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19 (pakoreguotas priemonės “E-verslo modelis COVID-19” pavadinimas). Šiai paramos priemonėi planuojama skirti 40 000 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas. Įgyvendinant priemonę, prisidedama [...]

ES PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

2021 04 17|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

  Nuo 2021 06 01  galima teikti paraiškas ES paramai gauti  pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ Parama skiriama: žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. [...]

ES paramos strategija žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2021-2022 m.

2021 04 16|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2021-2022 m. iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuva gaus 434 mln. eurų, taip pat iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo fondo (EURI) – 139,9 mln. eurų. Planuojama, kad pereinamuoju laikotarpiu padidės finansavimas Žemės [...]

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2021 04 16|PARAMA VERSLUI|

Artėja kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą  originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui, prekių ir paslaugų dizainui. Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas. Šia paramos [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021 04 16|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios [...]

IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui

2021 04 04|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2021 05 03 – 2021 06 30 smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste ir smulkieji ūkininkai, užsiimantys kita žemės ūkio veikla, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Visi teikiantieji paraiškas [...]

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui

2021 03 25|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Nuo 2021 04 08 iki 2021 05 07 d. galima darbdaviams teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai [...]

8 099 238 eurų ES parama Lietuvos miškų plotų plėtrai

2021 03 20|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, [...]

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas

2021 03 17|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

Pakoreguotas paramos paraiškų KPP 2021 m. priėmimo grafikas. Grafikas papildytas naujomis ES paramos priemonėmis žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškos bus priimamos: nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 30 [...]

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2021 02 22|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

Užimtumo tarnyba nuo 2021 02 22 skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti [...]

Call Now Button