Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-03-25

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui

2021-04-08T10:44:27+00:00

Nuo 2021 04 08 iki 2021 05 07 d. galima darbdaviams teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai jiems. Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo [...]

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui2021-04-08T10:44:27+00:00
2021-02-22

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2021-03-10T07:39:43+00:00

Užimtumo tarnyba nuo 2021 02 22 skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas. Paraiškas subsidijai gauti priimamos iki 2021 03 23 d. imtinai. VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti: skirtos [...]

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 222021-03-10T07:39:43+00:00
2020-11-30

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020-12-01T15:17:04+00:00

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai: Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai. Paramos dydis projektui: 3000 - 450 000 eurų. Paramos [...]

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų2020-12-01T15:17:04+00:00
2020-09-17

18 835 eurų parama kuriantiems savo verslą

2020-09-17T18:19:40+00:00

2020-09-28 d bus skelbiama II-oji paraiškų atranka šiais metais dėl savarankiško užimtumo rėmimo 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau). Galimi pareiškėjai: kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau labai mažose įmonėse ir yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; bedarbiai, kurie [...]

18 835 eurų parama kuriantiems savo verslą2020-09-17T18:19:40+00:00
2020-07-03

18 835 Eur parama kuriantiems savo verslą

2020-07-03T15:45:27+00:00

Nuo 2020 08 03 galima teikti paraiškas 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau). Projekto intensyvumas: kompensuojama 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18835 eurų. Galimi pareiškėjai: esate bedarbis iki 29 m.; esate bedarbis, vyresnis kaip 45 m. esate darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 [...]

18 835 Eur parama kuriantiems savo verslą2020-07-03T15:45:27+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-02-18

Parama darbdaviams, planuojantiems steigti darbo vietas.

2020-02-25T11:15:59+00:00

Iki 2020 03 19 galima teikti paraiškas subsidijai gauti darbdaviams, planuojantiems steigti darbo vietas. Paramos dydis: vienai darbo vietai negali viršyti 18 835,21 eurų (31,03 minimalios mėnesinės algos dydžių sumos). Didžiausia finansavimo suma vienam projektui – iki 200 000 eurų. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti [...]

Parama darbdaviams, planuojantiems steigti darbo vietas.2020-02-25T11:15:59+00:00
2020-01-14

EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti

2020-01-16T16:08:30+00:00

Paraiškas galima teikti iki 2020-04-30. Remiamos veiklos: kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo; fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje. [...]

EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti2020-01-16T16:08:30+00:00
Call Now Button