EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Sporto rėmimo fondas.

2020-01-14

EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti

2020-01-16T16:08:30+00:00

Paraiškas galima teikti iki 2020-04-30. Remiamos veiklos: kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo; fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje. [...]

EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti2020-01-16T16:08:30+00:00
2019-12-02

Sporto projektų finansavimas

2019-12-11T16:57:27+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. kovo 2 d. Kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti [...]

Sporto projektų finansavimas2019-12-11T16:57:27+00:00
2019-10-05

EEE ir Norvegijos fondų skiriamas finansavimas Lietuvai

2019-10-05T14:27:46+00:00

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES valstybių. Pagal ES, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų finansavimas šioms programoms: sveikatos [...]

EEE ir Norvegijos fondų skiriamas finansavimas Lietuvai2019-10-05T14:27:46+00:00
Call Now Button