Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

2021-10-14

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

2021-10-16T15:08:05+00:00

Artėja kvietimai teikti paraiškas Sporto projektams finansuoti. Remiamos šios sporto sritys: fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; sporto inventoriui ir įrangai įsigyti; sporto renginiams organizuoti; asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai; esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai). [...]

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų2021-10-16T15:08:05+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-07-27

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.

2021-07-27T08:14:41+00:00

2021 07 26 d Europos Komisija patvirtino „Naujos kartos Lietuva“ planą. Patvirtinus „Naujos kartos Lietuva“ planą, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje Lietuvą turėtų pasiekti 13 proc. arba 289 mln. Eur. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. Eur, kurie šalį pasieks etapais, įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su EK suderintus [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.2021-07-27T08:14:41+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-03-25

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui

2021-04-08T10:44:27+00:00

Nuo 2021 04 08 iki 2021 05 07 d. galima darbdaviams teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai jiems. Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo [...]

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui2021-04-08T10:44:27+00:00
2021-02-22

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2021-03-10T07:39:43+00:00

Užimtumo tarnyba nuo 2021 02 22 skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas. Paraiškas subsidijai gauti priimamos iki 2021 03 23 d. imtinai. VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti: skirtos [...]

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 222021-03-10T07:39:43+00:00
2020-11-30

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020-12-01T15:17:04+00:00

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai: Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai. Paramos dydis projektui: 3000 - 450 000 eurų. Paramos [...]

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų2020-12-01T15:17:04+00:00
2020-09-17

18 835 eurų parama kuriantiems savo verslą

2020-09-17T18:19:40+00:00

2020-09-28 d bus skelbiama II-oji paraiškų atranka šiais metais dėl savarankiško užimtumo rėmimo 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau). Galimi pareiškėjai: kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau labai mažose įmonėse ir yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; bedarbiai, kurie [...]

18 835 eurų parama kuriantiems savo verslą2020-09-17T18:19:40+00:00
2020-07-03

18 835 Eur parama kuriantiems savo verslą

2020-07-03T15:45:27+00:00

Nuo 2020 08 03 galima teikti paraiškas 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau). Projekto intensyvumas: kompensuojama 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18835 eurų. Galimi pareiškėjai: esate bedarbis iki 29 m.; esate bedarbis, vyresnis kaip 45 m. esate darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 [...]

18 835 Eur parama kuriantiems savo verslą2020-07-03T15:45:27+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
Call Now Button