MTEPI PROJEKTAI

2020-07-22

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-07-24T18:13:32+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-07-24T18:13:32+00:00
2020-06-11

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”

2020-06-11T08:30:54+00:00

Iki 2020 08 31 d. galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti turizmo sektoriui. Galimi pareiškėjai: turizmo paslaugas teikiančios įmonės; turizmo verslo asociacijos. Remiamos veiklos: materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms); turizmo paslaugų rinkodara: rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla; materialiojo turto [...]

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”2020-06-11T08:30:54+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-22

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus

2020-03-23T18:49:20+00:00

EK, atlikusi Lietuvos ES fondų investicijų veiksmų programos vertinimą, konstatavo, kad Lietuva pasiekė visus 2018 m. numatytus rezultatus ir gali toliau tęsti 400.000.000 Eur. investicijas. Siekiant išlaikyti reikiamą 2014-2020 m. ES investicijų pažangą, EK buvo nustačiusi tarpinius rezultatus ir kiekviename programos sektoriuje rezervavusi 6 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų, iš viso – 400.000.000 Eur. Kaip [...]

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus2020-03-23T18:49:20+00:00
2020-03-10

Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus pramonės skaitmeninimui skirta 15 350 882 eurų

2020-03-27T10:53:49+00:00

2020-03-10 - 2020-07-07  galima teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Pramonės skaitmeninimas LT” Nr. 2. Priemonės tikslas – paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, [...]

Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus pramonės skaitmeninimui skirta 15 350 882 eurų2020-03-27T10:53:49+00:00
2020-02-26

Per 2020 m. planuojama paskirstyti Lietuvai numatytas 1,17 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų lėšas

2020-02-26T17:12:27+00:00

Aanalizuojant 2014-2020 m finansinio laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, matome, kad nuo laikotarpio pradžios iki 2019 m pabaigos Vidaus reikalų ministerija ir Energetikos ministerija panaudojo mažiausiai jų sritims skirtų lėšų, atitinkamai 35 proc. ir 34 proc. Toliau seka Ekonomikos ir inovacijų minsiterija – 36 proc, Kultūros ministerija – 37 proc, Švietimo, mokslo ir sporto [...]

Per 2020 m. planuojama paskirstyti Lietuvai numatytas 1,17 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų lėšas2020-02-26T17:12:27+00:00
2020-02-20

Dalinis palūkanų kompensavimas

2020-03-22T14:07:59+00:00

Dalinis palūkanų kompensavimas – tai ES finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą. 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės: Dalinis [...]

Dalinis palūkanų kompensavimas2020-03-22T14:07:59+00:00
2019-12-21

ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.

2019-12-21T18:02:54+00:00

2019 12 20 – 2020 02 20 galima teikti paraiškas MTEP rezultatų komercinimui, t. y, paramai gauti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, paramai besikuriančioms atžalinėms įmonėms. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos; privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių [...]

ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.2019-12-21T18:02:54+00:00
2019-11-20

Paramai aukšto lygio moksliniams tyrimams skirta 12 539 915 Eur.

2019-11-24T11:12:00+00:00

2019 11 20 – 2020 01 23 galima teikti paraiškas paramai gauti aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomiems moksliniams tyrimams, skirtiems kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Galimi pareiškėjai: į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės. Didžiausias paramos dydis [...]

Paramai aukšto lygio moksliniams tyrimams skirta 12 539 915 Eur.2019-11-24T11:12:00+00:00
Call Now Button