MTEPI PROJEKTAI

2019-12-21

ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.

2019-12-21T18:02:54+00:00

2019 12 20 – 2020 02 20 galima teikti paraiškas MTEP rezultatų komercinimui, t. y, paramai gauti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, paramai besikuriančioms atžalinėms įmonėms. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos; privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių [...]

ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.2019-12-21T18:02:54+00:00
2019-11-20

Paramai aukšto lygio moksliniams tyrimams skirta 12 539 915 Eur.

2019-11-24T11:12:00+00:00

2019 11 20 – 2020 01 23 galima teikti paraiškas paramai gauti aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomiems moksliniams tyrimams, skirtiems kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Galimi pareiškėjai: į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės. Didžiausias paramos dydis [...]

Paramai aukšto lygio moksliniams tyrimams skirta 12 539 915 Eur.2019-11-24T11:12:00+00:00
2019-10-18

PRIEMONĖ “INOČEKIAI”: INOVATORIAMS IEŠKANTIEMS INVESTICIJŲ

2019-10-31T11:04:37+00:00

Atnaujinti kvietimai teikti paraiškas pagal ES priemonę “Inočekiai”. Tai populiari verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančių priemonė, kurią dažniausiai renkasi inovatoriai ieškantys investicijų. Priemonė skatina tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Paramos priemone gali pasinaudoti tiek neseniai veiklą pradėję startuoliai, tiek seniai rinkoje dirbančios įmonės. Šiai priemonei skirta daugiau nei 4,5 mln. Eur. [...]

PRIEMONĖ “INOČEKIAI”: INOVATORIAMS IEŠKANTIEMS INVESTICIJŲ2019-10-31T11:04:37+00:00
2019-10-15

“Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ programai skirta 14 mln. Eur.

2019-10-15T11:21:53+00:00

2019 10 14 2019 m. rugsėjį LR finansų ministerija ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija pasirašė programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ sutartį. Iš 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų skirta 14 000 000 Eur. šiai programai įgyvendinti. Programą administruoja MITA, partneriai – EIM ir Norvegijos agentūra “Innovation Norway”. Programos tikslas - padidinti Lietuvos įmonių [...]

“Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ programai skirta 14 mln. Eur.2019-10-15T11:21:53+00:00
2019-10-03

Palankesnės finansavimo sąlygos atnaujintame ES priemonės „Inopatentas“ kvietime teikti paraiškas

2019-10-03T17:11:30+00:00

Verslui ir mokslui atsiveria galimybės pasirūpinti intelektinės nuosavybės apsauga. 2019 m. spalio 3 d. atnaujintas ES priemonės „Inopatentas“ kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį numatyta skirti daugiau kaip 3 mln. Eur. iki 2020 m. Priemonė „Inopatentas“ skirta skatinti įmones investuoti į naujų produktų kūrimą, patentuoti išradimus ir registruoti dizainą tarptautiniu mastu. Atnaujintos finansavimo sąlygos yra patrauklios [...]

Palankesnės finansavimo sąlygos atnaujintame ES priemonės „Inopatentas“ kvietime teikti paraiškas2019-10-03T17:11:30+00:00
2019-10-01

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos

2019-10-02T06:47:27+00:00

2021–2027 metais Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausio galimo ES finansavimo. EK atnaujinus statistinius duomenis, Lietuva traktuojama ne kaip vientisas, o kaip du skirtingo išsivystymo regionai – Vilniaus miestas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. Jei tokiam skirstymui bus galutinai pritarta, ekonomiškai mažiau išsivysčiusiam šalies Vidurio ir vakarų regionui bus skiriamas didesnis ES finansavimas, kitą vertus, [...]

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos2019-10-02T06:47:27+00:00
2019-07-24

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal H2020 NMBP programos priemones

2019-10-29T20:37:12+00:00

2019 liepos 23 d. paskelbti 27 teminiai kvietimai pagal ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020)  „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi gamyba ir perdirbimas bei biotechnologijos, NMBP“ priemones. NMBP finansuoja tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklų grupes. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės. Priemonės [...]

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal H2020 NMBP programos priemones2019-10-29T20:37:12+00:00
Call Now Button