VERSLO PROJEKTAI

2019-12-27

1500000 eurų parama investicijoms į gaminių dizaino sprendimu

2020-01-07T16:39:49+00:00

2019 12 27 – 2020 03 02 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „DIZAINAS LT“ NR. 2. Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Didžiausia galima lėšų suma projektui: 30 000 eurų. Didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir [...]

1500000 eurų parama investicijoms į gaminių dizaino sprendimu2020-01-07T16:39:49+00:00
2019-12-16

18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams

2019-12-21T17:16:41+00:00

Pagal ES investicijų priemonę „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ numatyta skirti daugiau nei 18,3 mln. eurų ES investicijų skaitmeninių inovacijų diegimo prieinamumui didinti. Paraiškos priimamos nuo 2019 12 16 iki 2020 04 16 d. Investicijos bus skiriamos skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kurti, inovacijų grupėms eksploatuoti ir inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos [...]

18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams2019-12-21T17:16:41+00:00
2019-12-13

Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”

2019-12-13T21:14:00+00:00

Atnaujintas 3-ias kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Kompetencijos LT”. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 3 d. Remiamos veiklos: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas. Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, [...]

Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”2019-12-13T21:14:00+00:00
2019-11-19

Parama ekoinovacijų diegimui ir skatinimui pagal priemonę „ECO-INOVACIJOS LT“ NR. 4

2019-11-24T11:14:40+00:00

2019 11 19 – 2020  02 19 galima teikti paraiškas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios diegia netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegia aplinkosaugos vadybos sistemas, atlieka gamybos technologinius ir aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taiko ekologinio projektavimo principus. Didžiausias finansavimas vienam projektui – 80 000 Eur. Paramos dydis priemonei numatytas – 1500 000 Eur.

Parama ekoinovacijų diegimui ir skatinimui pagal priemonę „ECO-INOVACIJOS LT“ NR. 42019-11-24T11:14:40+00:00
2019-10-14

ES subsidijos MTEP srityje pagal priemonę „Eksperimentas“.

2019-10-31T09:10:45+00:00

Kvietimo pasinaudoti ES subsidija tikslas - skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ar eksperimentinę plėtrą,  taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Remiamos veiklos: MTEP; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri [...]

ES subsidijos MTEP srityje pagal priemonę „Eksperimentas“.2019-10-31T09:10:45+00:00
2019-10-11

Sustabdytas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Smart FDI”

2019-10-29T20:50:03+00:00

Pagal LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktą informaciją, nuo 2019 m. spalio 10 d. yra stabdomas priemonės „Smart FDI“ kvietimas teikti paraiškas Nr. 2, kadangi numatytas 20,1 mln. Eur biudžetas viršytas, o šiuo metu pateiktų paraiškų prašoma finansuoti suma sudaro 25 mln. Eur. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 64.2 punkte numatyta, kad tęstinė projektų atranka [...]

Sustabdytas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Smart FDI”2019-10-29T20:50:03+00:00
2019-10-03

Kokių sričių inovacijos bus skatinamos Lietuvoje?

2019-10-29T20:52:34+00:00

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atlikusi tarpinį sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo vertinimą, atnaujino Sumaniosios specializacijos programą. Liko 7 prioritetai iš 20 buvusių, į kuriuos bus susitelkta toliau skatinant inovacijas Lietuvoje: •energetika ir tvari aplinka; •sveikatos technologijos ir biotechnologijos; •agroinovacijos ir maisto technologijos; •nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; •sumanusis, netaršus ir integruotas transportas; •informacinės ir ryšių [...]

Kokių sričių inovacijos bus skatinamos Lietuvoje?2019-10-29T20:52:34+00:00
2019-10-03

„Expo sertifikatas LT – galimybė Lietuvos įmonėms pritraukti ES investicijas planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimui

2019-10-03T12:19:49+00:00

Lietuvos įmonėms – nauja galimybė pritraukti ES investicijas planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimui ir taip tarptautinėse rinkose kurti verslo, tiekiančio kokybiškus, tarptautinius standartus atitinkančius produktus, įvaizdį. Paraiškas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“ renkamos nuo 2019 09 05 iki 2019 12 09 d. Šiuo metu nedidelės įmonės susiduria su konkurencingumo tarptautinėse rinkose problema – eksportuojant prekes ir [...]

„Expo sertifikatas LT – galimybė Lietuvos įmonėms pritraukti ES investicijas planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimui2019-10-03T12:19:49+00:00
2019-10-01

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos

2019-10-02T06:47:27+00:00

2021–2027 metais Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausio galimo ES finansavimo. EK atnaujinus statistinius duomenis, Lietuva traktuojama ne kaip vientisas, o kaip du skirtingo išsivystymo regionai – Vilniaus miestas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. Jei tokiam skirstymui bus galutinai pritarta, ekonomiškai mažiau išsivysčiusiam šalies Vidurio ir vakarų regionui bus skiriamas didesnis ES finansavimas, kitą vertus, [...]

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos2019-10-02T06:47:27+00:00
Call Now Button