PARAMA VERSLUI

2021-07-15

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2021-07-16T07:39:35+00:00

2021 07 16 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19. 2021 07 16 - 2021 08 31 galima teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19. Kvietimo biudžetas: 7 000 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu. Šia ES paramos priemone siekiama paskatinti verslą naudotis kūrybinių ir kultūrinių industrijų [...]

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI2021-07-16T07:39:35+00:00
2021-07-09

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2021-07-09T08:45:36+00:00

2021 09 01 – 2021 10 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse (NE VERSLO PRADŽIA). Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu ir privatūs juridiniai asmenys [...]

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2021-07-09T08:45:36+00:00
2021-06-30

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI

2021-07-01T09:55:22+00:00

Lietuvos verslo paramos agentūra liepos mėn. skelbs kvietimą teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19 (pakoreguotas priemonės “E-verslo modelis COVID-19” pavadinimas). Šiai paramos priemonei skirta ES paramos lėšų suma: 40 000 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas [...]

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI2021-07-01T09:55:22+00:00
2021-06-21

ES PARAMA „E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ APRAŠAS

2021-06-21T06:12:38+00:00

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė priemonės „E-komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Su juo susipažinti galite čia. Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti liepos mėn. I pusėje. Šaltinis: LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

ES PARAMA „E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ APRAŠAS2021-06-21T06:12:38+00:00
2021-05-15

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2021-06-03T08:45:06+00:00

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla: MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“2021-06-03T08:45:06+00:00
2021-04-26

ES paramos projektams Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms –  15,5 mln. eurų

2021-04-29T07:33:29+00:00

REACT-EU  iniciatyva skirtos investicijos prisidės prie Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų  (KKI) sektoriaus stiprinimo, tolesnio jo augimo. Visą tai reikšmingai prisidės prie aplinką tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus ekonomikos augimo. Planuojant REACT-EU lėšas KKI sektoriui numatomos trys pagrindinės priemonės. Pirmoji – „Dizaino sparnai“ – skirta paskatoms Lietuvos dizaino industrijai. Antroji priemonė skirta KKI būtiniems infrastruktūros projektams, [...]

ES paramos projektams Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms –  15,5 mln. eurų2021-04-29T07:33:29+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-02-03

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas

2021-02-05T14:59:16+00:00

2021 02 03 d. Vyriausybė panaikino 5,8 mlrd. Eur. Ateities ekonomikos DNR planą, jį pakeitė veiksmų ir projektų, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų lėšomis, sąrašas. Į buvusį Ateities ekonomikos DNR planą buvo įtraukti 4 skirtingi finansavimo šaltiniai: 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų finansinė perspektyva, 2021 – 2027 m. ES struktūrinių fondų [...]

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas2021-02-05T14:59:16+00:00
2020-11-18

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

2020-12-24T06:51:39+00:00

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ2020-12-24T06:51:39+00:00
2020-10-23

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui

2020-10-28T12:14:06+00:00

2020 10 28 - 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę "COVID-19 MTEP tyrimai". Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais. Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip [...]

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui2020-10-28T12:14:06+00:00
Call Now Button