VERSLO PROJEKTAI

2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-23

ES parama technologinių ekoinovacijų diegimui

2020-03-27T10:52:53+00:00

2020 03 23 - 2020 07 27 galima teikti paraiškas pagal priemonę ECO-INOVACIJOS LT+. Šiam kvietimui numatyta 22.000.000 eurų. Subsidijos tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.  Remiamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir [...]

ES parama technologinių ekoinovacijų diegimui2020-03-27T10:52:53+00:00
2020-03-22

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus

2020-03-23T18:49:20+00:00

EK, atlikusi Lietuvos ES fondų investicijų veiksmų programos vertinimą, konstatavo, kad Lietuva pasiekė visus 2018 m. numatytus rezultatus ir gali toliau tęsti 400.000.000 Eur. investicijas. Siekiant išlaikyti reikiamą 2014-2020 m. ES investicijų pažangą, EK buvo nustačiusi tarpinius rezultatus ir kiekviename programos sektoriuje rezervavusi 6 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų, iš viso – 400.000.000 Eur. Kaip [...]

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus2020-03-23T18:49:20+00:00
2020-03-10

Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus pramonės skaitmeninimui skirta 15 350 882 eurų

2020-03-27T10:53:49+00:00

2020-03-10 - 2020-07-07  galima teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Pramonės skaitmeninimas LT” Nr. 2. Priemonės tikslas – paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, [...]

Kvietimui teikti paraiškas finansuoti projektus pramonės skaitmeninimui skirta 15 350 882 eurų2020-03-27T10:53:49+00:00
2020-02-26

Per 2020 m. planuojama paskirstyti Lietuvai numatytas 1,17 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų lėšas

2020-02-26T17:12:27+00:00

Aanalizuojant 2014-2020 m finansinio laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, matome, kad nuo laikotarpio pradžios iki 2019 m pabaigos Vidaus reikalų ministerija ir Energetikos ministerija panaudojo mažiausiai jų sritims skirtų lėšų, atitinkamai 35 proc. ir 34 proc. Toliau seka Ekonomikos ir inovacijų minsiterija – 36 proc, Kultūros ministerija – 37 proc, Švietimo, mokslo ir sporto [...]

Per 2020 m. planuojama paskirstyti Lietuvai numatytas 1,17 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų lėšas2020-02-26T17:12:27+00:00
2020-02-20

Dalinis palūkanų kompensavimas

2020-03-22T14:07:59+00:00

Dalinis palūkanų kompensavimas – tai ES finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą. 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės: Dalinis [...]

Dalinis palūkanų kompensavimas2020-03-22T14:07:59+00:00
2019-12-27

1500000 eurų parama investicijoms į gaminių dizaino sprendimu

2020-01-23T16:35:13+00:00

2019 12 27 – 2020 03 02 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „DIZAINAS LT“ NR. 2. Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas. Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Didžiausia galima lėšų suma projektui: 30 000 eurų. Didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir [...]

1500000 eurų parama investicijoms į gaminių dizaino sprendimu2020-01-23T16:35:13+00:00
2019-12-16

18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams

2019-12-21T17:16:41+00:00

Pagal ES investicijų priemonę „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ numatyta skirti daugiau nei 18,3 mln. eurų ES investicijų skaitmeninių inovacijų diegimo prieinamumui didinti. Paraiškos priimamos nuo 2019 12 16 iki 2020 04 16 d. Investicijos bus skiriamos skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kurti, inovacijų grupėms eksploatuoti ir inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos [...]

18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams2019-12-21T17:16:41+00:00
2019-12-13

Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”

2019-12-13T21:14:00+00:00

Atnaujintas 3-ias kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Kompetencijos LT”. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 3 d. Remiamos veiklos: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas. Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, [...]

Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”2019-12-13T21:14:00+00:00
Call Now Button