PARAMA VERSLUI

2021-10-14

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2021-10-15T11:07:26+00:00

2021 09 01 – 2021 10 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse (NE VERSLO PRADŽIA). Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu ir privatūs juridiniai asmenys [...]

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2021-10-15T11:07:26+00:00
2021-09-27

20 000 000 eurų skirta ES paramos priemonei “Smartinvest LT+”

2021-09-27T17:17:29+00:00

2021 09 27 – 2021 10 27 galima teikti paraiškas ES paramai gauti pagal paramos priemonę „SMARTINVEST LT+“ Priemonės tikslas –  pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos [...]

20 000 000 eurų skirta ES paramos priemonei “Smartinvest LT+”2021-09-27T17:17:29+00:00
2021-08-18

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI

2021-08-19T06:05:51+00:00

2021 08 19 - 2021 09 20 galima teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19. Šiai paramos priemonei skirta ES paramos lėšų suma: 40 000 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas. Priemonės tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra [...]

E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI2021-08-19T06:05:51+00:00
2021-08-11

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2021-08-13T06:35:49+00:00

2021 07 16 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19. 2021 07 16 - 2021 08 31 galima teikti paraiškas negrąžinamai paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19. Kvietimo biudžetas: 7 000 000 eurų. Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu. Šia ES paramos priemone siekiama paskatinti verslą naudotis kūrybinių ir kultūrinių industrijų [...]

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI2021-08-13T06:35:49+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-07-27

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.

2021-07-27T08:14:41+00:00

2021 07 26 d Europos Komisija patvirtino „Naujos kartos Lietuva“ planą. Patvirtinus „Naujos kartos Lietuva“ planą, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje Lietuvą turėtų pasiekti 13 proc. arba 289 mln. Eur. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. Eur, kurie šalį pasieks etapais, įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su EK suderintus [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.2021-07-27T08:14:41+00:00
2021-05-15

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2021-06-03T08:45:06+00:00

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla: MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“2021-06-03T08:45:06+00:00
2021-04-26

ES paramos projektams Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms –  15,5 mln. eurų

2021-04-29T07:33:29+00:00

REACT-EU  iniciatyva skirtos investicijos prisidės prie Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų  (KKI) sektoriaus stiprinimo, tolesnio jo augimo. Visą tai reikšmingai prisidės prie aplinką tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus ekonomikos augimo. Planuojant REACT-EU lėšas KKI sektoriui numatomos trys pagrindinės priemonės. Pirmoji – „Dizaino sparnai“ – skirta paskatoms Lietuvos dizaino industrijai. Antroji priemonė skirta KKI būtiniems infrastruktūros projektams, [...]

ES paramos projektams Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms –  15,5 mln. eurų2021-04-29T07:33:29+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-02-03

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas

2021-02-05T14:59:16+00:00

2021 02 03 d. Vyriausybė panaikino 5,8 mlrd. Eur. Ateities ekonomikos DNR planą, jį pakeitė veiksmų ir projektų, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų lėšomis, sąrašas. Į buvusį Ateities ekonomikos DNR planą buvo įtraukti 4 skirtingi finansavimo šaltiniai: 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų finansinė perspektyva, 2021 – 2027 m. ES struktūrinių fondų [...]

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas2021-02-05T14:59:16+00:00
Call Now Button