PARAMA VERSLUI

2020-12-29

E-VERSLO MODELIS COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2021-01-12T11:29:38+00:00

2021 sausio - vasario mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “E-verslo modelis COVID-19”. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo. Priemonės tikslas: padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą. Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus [...]

E-VERSLO MODELIS COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI2021-01-12T11:29:38+00:00
2020-12-28

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

2021-01-12T11:30:04+00:00

2021 m. sausio - vasario mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“, skirtą  originalių produktų sprendimų sukūrimui ir diegimui. Šia paramos priemone siekiama skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką. Priemonės tikslas: padidinti MVĮ produktyvumą. Remiama veikla: originalių produktų sprendimų [...]

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI2021-01-12T11:30:04+00:00
2020-11-18

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

2020-12-24T06:51:39+00:00

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ2020-12-24T06:51:39+00:00
2020-10-23

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui

2020-10-28T12:14:06+00:00

2020 10 28 - 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę "COVID-19 MTEP tyrimai". Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais. Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip [...]

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui2020-10-28T12:14:06+00:00
2020-10-23

Parama verslui 31 mln. eurų pagal priemonę “COVID-19 produktai LT“

2020-10-28T12:01:23+00:00

2020 10 28 - 2020 11 27 galima teikti paraiškas verslo įmonėms negrąžinamai subsidijai gauti. Paramos tikslas – skatinti MVĮ investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Šia priemone finansuojamas įrangos, įrenginių, programinės ir kt. įrangos įsigijimas ir su naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, patirtos iki masinės gamybos pradžios, jei šios išlaidos yra [...]

Parama verslui 31 mln. eurų pagal priemonę “COVID-19 produktai LT“2020-10-28T12:01:23+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-10-04

Parama verslui iki 2020 m. pabaigos padės sklandžiau pereitį į naują 2021-2027 m. finansinį laikotarpį

2020-10-04T14:55:01+00:00

Iki 2020 m pabaigos yra planuojamos naujos priemonės. Viena iš jų  –   „E-verslo modelis COVID-19, planuojama, kad kvietimas teikti paraiškas turėtų pasirodyti gruodžio mėnesį. Šiai priemonei planuojama skirti 60 mln. eurų. Taip pat 2020 gruodžio mėn. planuojama skelbti kvietimą pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Tai jau buvusios paramos priemonės „Dizainas LT“ atitikmuo. Į dizainą orientuota [...]

Parama verslui iki 2020 m. pabaigos padės sklandžiau pereitį į naują 2021-2027 m. finansinį laikotarpį2020-10-04T14:55:01+00:00
2020-06-14

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2020-12-22T18:06:48+00:00

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). Paramos [...]

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2020-12-22T18:06:48+00:00
2020-06-11

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”

2020-06-11T08:30:54+00:00

Iki 2020 08 31 d. galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti turizmo sektoriui. Galimi pareiškėjai: turizmo paslaugas teikiančios įmonės; turizmo verslo asociacijos. Remiamos veiklos: materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms); turizmo paslaugų rinkodara: rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla; materialiojo turto [...]

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”2020-06-11T08:30:54+00:00
2020-04-14

3 185 161 eurų ES parama pameistrystėi ir kvalifikacijos tobulinimui

2020-04-20T15:47:23+00:00

Iki 2020 07  24 dienos įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui - 360 000 eurų. Finansavimo tikslas: užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Remiamos veiklos: įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai [...]

3 185 161 eurų ES parama pameistrystėi ir kvalifikacijos tobulinimui2020-04-20T15:47:23+00:00
Call Now Button