PARAMA VERSLUI

2020-10-23

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui

2020-10-28T12:14:06+00:00

2020 10 28 - 20 11 27 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti pagal priemonę "COVID-19 MTEP tyrimai". Pagal priemonę remiamos veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau – MTEP)  ir (arba) naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, kas susiję su COVID-19 ir su kitais virusais. Galimi pareiškėjai: pareiškėjai yra įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip [...]

 “COVID-19 MTEP tyrimai” – paramos priemonė, skirta MTEP veiklų projektų skatinimui2020-10-28T12:14:06+00:00
2020-10-23

Parama verslui 31 mln. eurų pagal priemonę “COVID-19 produktai LT“

2020-10-28T12:01:23+00:00

2020 10 28 - 2020 11 27 galima teikti paraiškas verslo įmonėms negrąžinamai subsidijai gauti. Paramos tikslas – skatinti MVĮ investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Šia priemone finansuojamas įrangos, įrenginių, programinės ir kt. įrangos įsigijimas ir su naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, patirtos iki masinės gamybos pradžios, jei šios išlaidos yra [...]

Parama verslui 31 mln. eurų pagal priemonę “COVID-19 produktai LT“2020-10-28T12:01:23+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-10-04

Parama verslui iki 2020 m. pabaigos padės sklandžiau pereitį į naują 2021-2027 m. finansinį laikotarpį

2020-10-04T14:55:01+00:00

Iki 2020 m pabaigos yra planuojamos naujos priemonės. Viena iš jų  –   „E-verslo modelis COVID-19, planuojama, kad kvietimas teikti paraiškas turėtų pasirodyti gruodžio mėnesį. Šiai priemonei planuojama skirti 60 mln. eurų. Taip pat 2020 gruodžio mėn. planuojama skelbti kvietimą pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Tai jau buvusios paramos priemonės „Dizainas LT“ atitikmuo. Į dizainą orientuota [...]

Parama verslui iki 2020 m. pabaigos padės sklandžiau pereitį į naują 2021-2027 m. finansinį laikotarpį2020-10-04T14:55:01+00:00
2020-06-14

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2020-12-22T18:06:48+00:00

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). Paramos [...]

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2020-12-22T18:06:48+00:00
2020-06-11

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”

2020-06-11T08:30:54+00:00

Iki 2020 08 31 d. galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti turizmo sektoriui. Galimi pareiškėjai: turizmo paslaugas teikiančios įmonės; turizmo verslo asociacijos. Remiamos veiklos: materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms); turizmo paslaugų rinkodara: rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla; materialiojo turto [...]

2 000 000 Eur. parama turizmo sektoriui pagal priemonę “Turizmo inovacijos”2020-06-11T08:30:54+00:00
2020-04-14

3 185 161 eurų ES parama pameistrystėi ir kvalifikacijos tobulinimui

2020-04-20T15:47:23+00:00

Iki 2020 07  24 dienos įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui - 360 000 eurų. Finansavimo tikslas: užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Remiamos veiklos: įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai [...]

3 185 161 eurų ES parama pameistrystėi ir kvalifikacijos tobulinimui2020-04-20T15:47:23+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-23

ES parama technologinių ekoinovacijų diegimui

2020-03-27T10:52:53+00:00

2020 03 23 - 2020 07 27 galima teikti paraiškas pagal priemonę ECO-INOVACIJOS LT+. Šiam kvietimui numatyta 22.000.000 eurų. Subsidijos tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.  Remiamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir [...]

ES parama technologinių ekoinovacijų diegimui2020-03-27T10:52:53+00:00
2020-03-22

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus

2020-03-23T18:49:20+00:00

EK, atlikusi Lietuvos ES fondų investicijų veiksmų programos vertinimą, konstatavo, kad Lietuva pasiekė visus 2018 m. numatytus rezultatus ir gali toliau tęsti 400.000.000 Eur. investicijas. Siekiant išlaikyti reikiamą 2014-2020 m. ES investicijų pažangą, EK buvo nustačiusi tarpinius rezultatus ir kiekviename programos sektoriuje rezervavusi 6 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų, iš viso – 400.000.000 Eur. Kaip [...]

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus2020-03-23T18:49:20+00:00
Call Now Button