PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2021-07-09

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2021-07-09T08:45:36+00:00

2021 09 01 – 2021 10 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse (NE VERSLO PRADŽIA). Galimi pareiškėjai: paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, veikiantys su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu ir privatūs juridiniai asmenys [...]

ES PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2021-07-09T08:45:36+00:00
2021-06-15

ES Parama: trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2021-06-15T16:41:03+00:00

2021.07.12 – 2021.09.10 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Šiais metais įtraukta ir papildoma ūkio subjektų bendradarbiavimą skatinanti veikla – logistikos centrų kūrimas. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 000 000 eurų. Galimi pareiškėjai: parama skirta žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje bendradarbiaujantiems [...]

ES Parama: trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu2021-06-15T16:41:03+00:00
2021-05-04

ES PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

2021-05-05T07:21:06+00:00

  Nuo 2021 06 01  galima teikti paraiškas ES paramai gauti  pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ Parama skiriama: žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai. Galimi pareiškėjai: ES parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams (paraiškos teikimo dieną [...]

ES PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS2021-05-05T07:21:06+00:00
2021-05-01

ES paramos projektams investicijoms į žemės ūkio valdas skirta 57 mln. eurų

2021-05-05T07:20:16+00:00

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkių modernizavimui. Šiuo paraiškų rinkimo etapu žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galės pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui; [...]

ES paramos projektams investicijoms į žemės ūkio valdas skirta 57 mln. eurų2021-05-05T07:20:16+00:00
2021-04-30

IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui

2021-05-05T07:22:31+00:00

2021 05 03 – 2021 06 30 smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste ir smulkieji ūkininkai, užsiimantys kita žemės ūkio veikla, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Visi teikiantieji paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų [...]

IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui2021-05-05T07:22:31+00:00
2021-04-26

ES Paramos projektai žemės ūkio vandentvarkai

2021-05-05T07:19:26+00:00

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas finansavimui gauti investicijoms į žemės ūkio vandentvarką. Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus; vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas; ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą. Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) [...]

ES Paramos projektai žemės ūkio vandentvarkai2021-05-05T07:19:26+00:00
2021-04-16

ES paramos strategija žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2021-2022 m.

2021-04-18T11:24:25+00:00

2021-2022 m. iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuva gaus 434 mln. eurų, taip pat iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo fondo (EURI) – 139,9 mln. eurų. Planuojama, kad pereinamuoju laikotarpiu padidės finansavimas Žemės ūkio konkurencingumui ir tvariam miško valdymui (12 proc.). Šiam tikslui bus skirta 338,637 mln. eurų EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų. [...]

ES paramos strategija žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2021-2022 m.2021-04-18T11:24:25+00:00
2021-03-20

8 099 238 eurų ES parama Lietuvos miškų plotų plėtrai

2021-03-20T12:46:46+00:00

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise. Remiama veikla: paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui [...]

8 099 238 eurų ES parama Lietuvos miškų plotų plėtrai2021-03-20T12:46:46+00:00
2021-03-17

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas

2021-03-17T10:48:10+00:00

Pakoreguotas paramos paraiškų KPP 2021 m. priėmimo grafikas. Grafikas papildytas naujomis ES paramos priemonėmis žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškos bus priimamos: nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 30 d. (anksčiau buvo planuota nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d.). Paraiškas teikti dėl paramos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai [...]

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas2021-03-17T10:48:10+00:00
2021-01-19

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų

2021-01-19T14:12:51+00:00

Dvejais metais pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui papildomai skirti 434,2 mln. eurų. 2021 m. skiriama 238,7 mln. eurų, o 2022 m. – 195,5 mln. eurų. Ūkininkai ir kiti ūkio subjektai 2021-2022 m. ir toliau gales pasinauoti ES parama. Atsižvelgiant dėl COVID-19 sukeltos krizės, 2021 – 2022  m. yra skirtos [...]

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų2021-01-19T14:12:51+00:00
Call Now Button