ŽEMĖS ŪKIO, VERSLO KAIME PROJEKTAI

2020-01-02

ES parama Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui

2020-01-10T15:06:55+00:00

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui paraiškos priimamos 2020 01 02 – 2020 02 28. Paramos priemonė skirta atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas. Remiama veikla: krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai; šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai; nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai. Paramos gali kreiptis: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys [...]

ES parama Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui2020-01-10T15:06:55+00:00
2019-12-19

ES parama bitininkystės sektoriui

2019-12-19T13:19:26+00:00

Nuo 2020 01 02 iki 2020 02 03 bitininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal šias priemones: „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;„Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų atnaujinimas“; „Bitininkystei [...]

ES parama bitininkystės sektoriui2019-12-19T13:19:26+00:00
2019-11-29

ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 2020 M.

2019-12-02T15:13:27+00:00

2019 11 29 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas KPP 2014-2020 m. paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metams. Paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias 2020 m. ūkio subjektai galės kreiptis paramos žemės ūkio sektoriui: „Apsauga nuo vilkų“ – paraiškos renkamos dviem etapais: 2020 02 2–28 d.  ir 2020 [...]

ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 2020 M.2019-12-02T15:13:27+00:00
2019-11-27

Pratęstas terminas teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas

2019-12-05T19:23:19+00:00

Pagal  priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  paraiškas buvo galima teigti: 2019 10 01 – 2019 11 29. Paramos teikimo taisyklėse patikslinus jaunųjų ūkininkų įsisteigimo dienos nuostatą, paraiškų teikimo terminas pratęstas dviem savaitėms – iki 2019 12 13. Kitos sąlygos, norodytos įgyvendinimo taisyklėse, lieka tos pačios.

Pratęstas terminas teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas2019-12-05T19:23:19+00:00
2019-10-31

Parama verslo plėtrai kaime – 35 796 636 Eur

2019-10-31T08:56:53+00:00

2019 11 04 – 2019 12 31 d renkamos paraiškos paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Kam skiriama parama: remiama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių [...]

Parama verslo plėtrai kaime – 35 796 636 Eur2019-10-31T08:56:53+00:00
2019-10-30

Parama norintiems pradėti verslą kaime

2019-10-30T10:39:37+00:00

2019 11 04 – 2019 12 31 Nacionalinė mokėjimo agentūra renka paraiškas verslui kaimo vietovėse. Pradedantys verslą kaime gali tikėtis gauti 100 procentų išmoką, t. y. iki 17 220 Eur. Parama pagal šią veiklos sritį – “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas. Galimi pareiškėjai [...]

Parama norintiems pradėti verslą kaime2019-10-30T10:39:37+00:00
2019-10-11

Pakeitimai teikiant paraiškas ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2019-10-11T11:10:32+00:00

Informuojame, kad spalio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu keičiama paramos ekonominės veiklos pradžiai teikimo tvarka. Neliko atskirų kategorijų „startuoliams“, ketinantiems teikti paraiškas gauti paramą, siekiančią 16 000 Eur išmoką arba paramą, kuria būtų kompensuotos tinkamos finansuoti išlaidos (pernai siekusios iki 40 000. Eur). Nuo lapkričio 4 d. pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ [...]

Pakeitimai teikiant paraiškas ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse2019-10-11T11:10:32+00:00
2019-10-02

Antras paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas rinkimo etapas

2019-10-02T18:54:34+00:00

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, šiais metais antrą kartą kviečiami teikti paraiškas. Dėl paramos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) bus galima kreiptis nuo spalio 1 d. iki lapkričio 29 d. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kaip ir [...]

Antras paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas rinkimo etapas2019-10-02T18:54:34+00:00
2019-10-01

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos

2019-10-02T06:47:27+00:00

2021–2027 metais Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausio galimo ES finansavimo. EK atnaujinus statistinius duomenis, Lietuva traktuojama ne kaip vientisas, o kaip du skirtingo išsivystymo regionai – Vilniaus miestas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. Jei tokiam skirstymui bus galutinai pritarta, ekonomiškai mažiau išsivysčiusiam šalies Vidurio ir vakarų regionui bus skiriamas didesnis ES finansavimas, kitą vertus, [...]

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos2019-10-02T06:47:27+00:00
Call Now Button