PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2021-01-14

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas

2021-01-14T14:17:13+00:00

Šiais metais nuspręsta kvietimus paramai gauti skelbti tik pagal tas KPP priemones, veiklos sritis, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui“ bus priimamos gegužės 3 – birželio 30.  “Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus priimamos balandžio 1 - birželio 30. „Miško veisimas“ bus priimamos kovo 1 - gegužės [...]

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas2021-01-14T14:17:13+00:00
2020-12-12

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų

2020-12-12T07:32:10+00:00

Nuo 2021 01 04 - 2021 02 01 d. šalies bitininkai gali kreiptis paramos. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programai įgyvendinti 2021 m. skirta 974 228 Eur. Galimi pareiškėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos. Priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova [...]

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų2020-12-12T07:32:10+00:00
2020-11-23

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas

2020-11-23T11:45:24+00:00

2020 12 01 – 2020 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas2020-11-23T11:45:24+00:00
2020-10-22

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

2020-12-24T06:20:37+00:00

2020 11 02 – 2020 12 18  galima teikti paraiškas valdų modernizavimui. ES parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Su paraiška būtina parengti ir pateikti verslo planą su finansinėmis prognozėmis. Galimi [...]

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS2020-12-24T06:20:37+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-10-04

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI IKI 90 000 EUR

2020-12-24T06:08:15+00:00

2020 10 05 – 2020 11 04 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai:  smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur [...]

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI IKI 90 000 EUR2020-12-24T06:08:15+00:00
2020-09-16

Padidinti įkainiai paramai miškui įveisti, taip pat kasmetinės išmokos

2020-09-16T06:01:34+00:00

2020 09 15 – 2020 11 16 galima teikti paraiškas miško veisimui. 2020 m. liepos mėn. buvo patvirtinti didesni įkainiai už įveisto miško medžių rūšis, taip pat didesnės kasmetinės išmokos už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Galimi pareiškėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę [...]

Padidinti įkainiai paramai miškui įveisti, taip pat kasmetinės išmokos2020-09-16T06:01:34+00:00
2020-07-20

400 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020-07-20T17:56:22+00:00

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Remiama veikla: parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės) finansuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos, maksimali [...]

400 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą2020-07-20T17:56:22+00:00
2020-06-14

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.

2020-12-22T18:06:48+00:00

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). Paramos [...]

PARAMA VERSLO PLĖTRAI, KAIMO TURIZMUI KAIMO VIETOVĖSE IKI 200 000 EUR.2020-12-22T18:06:48+00:00
2020-06-12

PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU

2020-12-24T06:16:06+00:00

2020 06 12 – 2020 07 10 galima teikti paraiškas, jau trečią kartą šiais metais, pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų [...]

PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU2020-12-24T06:16:06+00:00
Call Now Button