PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI

2020-03-26

10 416 837 eurų ES parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2020-03-26T15:59:36+00:00

2020 04 01 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti biodujų gamybai. Galimi pareiškėjai: ūkininkai bei labai mažos arba mažos įmonės. Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo privalo užsiimti gyvulininkyste arba paukštininkyste ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų. Jei pareiškėjas yra sudaręs sutartis [...]

10 416 837 eurų ES parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų2020-03-26T15:59:36+00:00
2020-03-26

5 358 322 eurų parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2020-03-26T08:38:43+00:00

2020 04 01 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą. Remiama veikla: paramos lėšomis [...]

5 358 322 eurų parama investicijoms į miškininkystės technologijas2020-03-26T08:38:43+00:00
2020-03-25

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, ūkininkams norintiems modernizuoti savo ūkius

2020-03-25T13:54:51+00:00

Ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius, 2020 04 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas paramai gauti. Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniais asmenys. Fiziniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir būti įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio veikla ir savo vardu būti įregistravę valdą. Reikalavimas įregistruoti [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, ūkininkams norintiems modernizuoti savo ūkius2020-03-25T13:54:51+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-23

Keičiamas paraiškų priėmimo grafikas ES paramai 2020 metais gauti

2020-03-23T12:21:22+00:00

Keičiamas paramos paraiškų pagal Lietuvos KPP 2014–2020 metų priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Daugelio priemonių paraiškų surinkimas pratęstas mėnesiu. Paraiškų priėmimas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ - nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29. Veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo [...]

Keičiamas paraiškų priėmimo grafikas ES paramai 2020 metais gauti2020-03-23T12:21:22+00:00
2020-03-13

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2020-03-17T07:02:05+00:00

Paraiškos priimamos nuo 2020 03 16 iki 2020 05 15. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir perdirbimu, rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu, [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu2020-03-17T07:02:05+00:00
2020-03-02

570 164 Eur paramos lėšų skirta miškų keliams įrengti

2020-03-02T09:08:37+00:00

2020 03 02 – 2020 04 29 galima teikti paraiškas miškų keliams įrengti. Galimi paramos gavėjai: miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys); miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais, kurie yra kiti miško valdytojai. Paramos dydis: didžiausia paramos suma projektui iki 200 000 eurų. Paramos intensyvumas: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto [...]

570 164 Eur paramos lėšų skirta miškų keliams įrengti2020-03-02T09:08:37+00:00
2020-02-24

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.

2020-02-24T17:15:44+00:00

Kaip skelbiama Žemės ūkio ministerijos parengtoje ataskaitoje, nuo Kaimo plėtros programos pradžios iki 2019 m. pabaigos, pareiškėjai pateikė 608,7 tūkst. paraiškų ES paramai gauti, bendra pareiškėjų prašoma ES paramos suma sudarė 2,27 mlrd. Eur. Iš jų, su 557,7 tūkst. pareiškėjų buvo pasirašytos paramos sutartys, 1,49 mlrd. Eur. sumai. Tai sudaro 71,3 proc. visų lėšų, skirtų [...]

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.2020-02-24T17:15:44+00:00
2020-02-20

1 519 400 eurų ES paramos lėšų skirta miško veisimui

2020-02-21T07:22:22+00:00

2020 03 02 – 2020 04 29 priimamos paraiškos paramai gauti miško veisimui. Remiama veikla: miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka); įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Galimi pareiškėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. [...]

1 519 400 eurų ES paramos lėšų skirta miško veisimui2020-02-21T07:22:22+00:00
Call Now Button