PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, MIŠKININKYSTEI

2020-06-12

120 000 Eur. parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2020-06-12T12:23:37+00:00

2020 06 12 – 2020 07 10 galima teikti paraiškas, jau trečią kartą šiais metais, pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų [...]

120 000 Eur. parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu2020-06-12T12:23:37+00:00
2020-06-12

200 000 eurų ES parama verslo plėtrai kaimo vietovėse

2020-06-12T12:24:31+00:00

Iki 200 000 Eur ES parama verslui kaimo vietovėse 2020 07 01 - 2020 08 31 galima teikti paraiškas verslo plėtrai kaimo vietovėse pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę skatinama verslo plėtra kaimo vietovėse. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės). Paramos [...]

200 000 eurų ES parama verslo plėtrai kaimo vietovėse2020-06-12T12:24:31+00:00
2020-06-11

1 300 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020-06-11T08:32:52+00:00

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų [...]

1 300 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą2020-06-11T08:32:52+00:00
2020-05-27

15 000 eurų ES parama smulkiems ūkiams: produktų gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai

2020-05-27T12:24:55+00:00

2020 06 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas smulkieji šalies ūkininkai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai. Paramos dydis: išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – iki 15 000 eurų. Išmoka mokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji 80 proc. išmokos dalis išmokama ne vėliau kaip per [...]

15 000 eurų ES parama smulkiems ūkiams: produktų gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai2020-05-27T12:24:55+00:00
2020-05-26

Iki 40 000 eurų parama projektui jauniesiems ūkininkams, norintiems modernizuoti savo ūkius

2020-05-27T03:35:38+00:00

2020 06 01 – 2020 07 31 jaunieji ūkininkai, norintys modernizuoti ir stiprinti savo ūkius gali teikti paraiškas paramai gauti. Paramos dydis: didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais - pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra [...]

Iki 40 000 eurų parama projektui jauniesiems ūkininkams, norintiems modernizuoti savo ūkius2020-05-27T03:35:38+00:00
2020-05-17

Iki 37 600 eurų ES parama projektui kaimo verslui pradėti

2020-05-27T03:38:31+00:00

2020 05 18 – 2020 06 15 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse”.  Paramos dydis: 18 800 eurų, kai planuojama sukurti 1 darbo vietą; 37 600 eurų, kai planuojama sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Išmoka išmokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano [...]

Iki 37 600 eurų ES parama projektui kaimo verslui pradėti2020-05-27T03:38:31+00:00
2020-05-14

Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas, parama smulkiesiems ūkiams nuo birželio 1 d.

2020-05-14T11:30:06+00:00

Pakeistas paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Numatytas papildomas paraiškų surinkimas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, paraiškos bus renkamos 2020 06 01 – 2020 06 30. Paraiškos pagal šią veiklos sritį taip pat bus renkamos, kaip ir buvo numatyta anksčiau, 2020 08 03 – 2020 09 30. Dėl [...]

Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas, parama smulkiesiems ūkiams nuo birželio 1 d.2020-05-14T11:30:06+00:00
2020-05-07

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

2020-05-07T16:36:32+00:00

2020 05 07 – 2020 06 04 galima teikti paraiškas, jau antrą kartą šiais metais, pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.2020-05-07T16:36:32+00:00
2020-05-04

13 694 920 eurų lėšų skirta kvietimui paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai

2020-05-04T10:19:06+00:00

2020 05 04 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai. Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą. Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir juridinių asmenų [...]

13 694 920 eurų lėšų skirta kvietimui paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai2020-05-04T10:19:06+00:00
2020-04-14

Pakoreguotas Kaimo plėtros programos paramos paraiškų rinkimo grafikas

2020-04-14T09:37:12+00:00

2020 04 10 buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ bus renkamos 2020 05 18 – 2020 06 15. Paraiškos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą [...]

Pakoreguotas Kaimo plėtros programos paramos paraiškų rinkimo grafikas2020-04-14T09:37:12+00:00
Call Now Button