PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2021-04-21

ES paramos projektams investicijoms į žemės ūkio valdas skirta 57 mln. eurų

2021-04-21T17:59:33+00:00

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkių modernizavimui. Šiuo paraiškų rinkimo etapu žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galės pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui; [...]

ES paramos projektams investicijoms į žemės ūkio valdas skirta 57 mln. eurų2021-04-21T17:59:33+00:00
2021-04-17

ES PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

2021-04-18T11:25:04+00:00

  Nuo 2021 06 01  galima teikti paraiškas ES paramai gauti  pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ Parama skiriama: žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai. Galimi pareiškėjai: ES parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams (paraiškos teikimo dieną [...]

ES PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS2021-04-18T11:25:04+00:00
2021-04-16

ES paramos strategija žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2021-2022 m.

2021-04-18T11:24:25+00:00

2021-2022 m. iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuva gaus 434 mln. eurų, taip pat iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo fondo (EURI) – 139,9 mln. eurų. Planuojama, kad pereinamuoju laikotarpiu padidės finansavimas Žemės ūkio konkurencingumui ir tvariam miško valdymui (12 proc.). Šiam tikslui bus skirta 338,637 mln. eurų EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų. [...]

ES paramos strategija žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2021-2022 m.2021-04-18T11:24:25+00:00
2021-04-04

IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui

2021-04-13T12:10:16+00:00

2021 05 03 – 2021 06 30 smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste ir smulkieji ūkininkai, užsiimantys kita žemės ūkio veikla, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Visi teikiantieji paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų [...]

IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui2021-04-13T12:10:16+00:00
2021-03-20

8 099 238 eurų ES parama Lietuvos miškų plotų plėtrai

2021-03-20T12:46:46+00:00

2021 03 29 – 2021 06 25 miškininkams, planuojantiems plėsti miškų plotus, galima teikti paraiškas paramai gauti Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, savivaldybės. Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise. Remiama veikla: paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui [...]

8 099 238 eurų ES parama Lietuvos miškų plotų plėtrai2021-03-20T12:46:46+00:00
2021-03-17

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas

2021-03-17T10:48:10+00:00

Pakoreguotas paramos paraiškų KPP 2021 m. priėmimo grafikas. Grafikas papildytas naujomis ES paramos priemonėmis žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškos bus priimamos: nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 30 d. (anksčiau buvo planuota nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d.). Paraiškas teikti dėl paramos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai [...]

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas2021-03-17T10:48:10+00:00
2021-01-19

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų

2021-01-19T14:12:51+00:00

Dvejais metais pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui papildomai skirti 434,2 mln. eurų. 2021 m. skiriama 238,7 mln. eurų, o 2022 m. – 195,5 mln. eurų. Ūkininkai ir kiti ūkio subjektai 2021-2022 m. ir toliau gales pasinauoti ES parama. Atsižvelgiant dėl COVID-19 sukeltos krizės, 2021 – 2022  m. yra skirtos [...]

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų2021-01-19T14:12:51+00:00
2021-01-14

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas

2021-02-20T09:18:49+00:00

Šiais metais nuspręsta kvietimus paramai gauti skelbti tik pagal tas KPP priemones, veiklos sritis, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui“ bus priimamos gegužės 3 – birželio 30.  “Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus priimamos balandžio 1 - birželio 30. „Miško veisimas“ bus priimamos kovo 29 - birželio [...]

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas2021-02-20T09:18:49+00:00
2020-12-12

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų

2020-12-12T07:32:10+00:00

Nuo 2021 01 04 - 2021 02 01 d. šalies bitininkai gali kreiptis paramos. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programai įgyvendinti 2021 m. skirta 974 228 Eur. Galimi pareiškėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos. Priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova [...]

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų2020-12-12T07:32:10+00:00
2020-11-23

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas

2020-11-23T11:45:24+00:00

2020 12 01 – 2020 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas2020-11-23T11:45:24+00:00
Call Now Button