PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2021-03-17

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas

2021-03-17T10:48:10+00:00

Pakoreguotas paramos paraiškų KPP 2021 m. priėmimo grafikas. Grafikas papildytas naujomis ES paramos priemonėmis žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškos bus priimamos: nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 30 d. (anksčiau buvo planuota nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d.). Paraiškas teikti dėl paramos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai [...]

Pakoreguotas KPP 2021 m. paraiškų teikimo grafikas2021-03-17T10:48:10+00:00
2021-01-19

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų

2021-01-19T14:12:51+00:00

Dvejais metais pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui papildomai skirti 434,2 mln. eurų. 2021 m. skiriama 238,7 mln. eurų, o 2022 m. – 195,5 mln. eurų. Ūkininkai ir kiti ūkio subjektai 2021-2022 m. ir toliau gales pasinauoti ES parama. Atsižvelgiant dėl COVID-19 sukeltos krizės, 2021 – 2022  m. yra skirtos [...]

ES parama KPP 2021-2022 m. pereinamajam laikotarpiui – 434,2 mln. eurų2021-01-19T14:12:51+00:00
2021-01-14

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas

2021-02-20T09:18:49+00:00

Šiais metais nuspręsta kvietimus paramai gauti skelbti tik pagal tas KPP priemones, veiklos sritis, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių. „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui“ bus priimamos gegužės 3 – birželio 30.  “Tradicinių amatų centrų plėtra“ bus priimamos balandžio 1 - birželio 30. „Miško veisimas“ bus priimamos kovo 29 - birželio [...]

Patvirtintas Kaimo plėtros programos 2021 m paramos paraiškų teikimo grafikas2021-02-20T09:18:49+00:00
2020-12-12

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų

2020-12-12T07:32:10+00:00

Nuo 2021 01 04 - 2021 02 01 d. šalies bitininkai gali kreiptis paramos. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programai įgyvendinti 2021 m. skirta 974 228 Eur. Galimi pareiškėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos. Priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova [...]

Parama bitininkystės sektoriui 2021 m. 974 228 eurų2020-12-12T07:32:10+00:00
2020-11-23

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas

2020-11-23T11:45:24+00:00

2020 12 01 – 2020 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama miškininkystei: investicijoms į technologijas2020-11-23T11:45:24+00:00
2020-10-22

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

2020-12-24T06:20:37+00:00

2020 11 02 – 2020 12 18  galima teikti paraiškas valdų modernizavimui. ES parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Su paraiška būtina parengti ir pateikti verslo planą su finansinėmis prognozėmis. Galimi [...]

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS2020-12-24T06:20:37+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-10-04

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI IKI 90 000 EUR

2020-12-24T06:08:15+00:00

2020 10 05 – 2020 11 04 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai:  smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur [...]

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI IKI 90 000 EUR2020-12-24T06:08:15+00:00
2020-09-16

Padidinti įkainiai paramai miškui įveisti, taip pat kasmetinės išmokos

2020-09-16T06:01:34+00:00

2020 09 15 – 2020 11 16 galima teikti paraiškas miško veisimui. 2020 m. liepos mėn. buvo patvirtinti didesni įkainiai už įveisto miško medžių rūšis, taip pat didesnės kasmetinės išmokos už miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą. Galimi pareiškėjai: juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę [...]

Padidinti įkainiai paramai miškui įveisti, taip pat kasmetinės išmokos2020-09-16T06:01:34+00:00
2020-07-20

400 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

2020-07-20T17:56:22+00:00

2020 07 20 – 2020 08 21 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Remiama veikla: parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės) finansuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos, maksimali [...]

400 000 eurų ES parama vienam projektui, investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą2020-07-20T17:56:22+00:00
Call Now Button