ŽUVININKYSTĖS PROJEKTAI

2020-01-15

Patvirtintas paramos paraiškų žuvininkystės sektoriui priėmimo 2020 metais grafikas

2020-01-21T16:10:47+00:00

2020 metais paraiškas bus galima teikti ES paramai gauti žuvininkystės sektoriui pagal 20 priemonių. Nuo vasario 3 d. bus renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones − „Gamybos ir prekybos planai“, paraiškos bus renkamos iki 2020 03 06 ir „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis [...]

Patvirtintas paramos paraiškų žuvininkystės sektoriui priėmimo 2020 metais grafikas2020-01-21T16:10:47+00:00
2019-11-27

ES parama vykdantiems verslinę žvejybą jūrų vandenyse

2019-11-27T17:55:19+00:00

Žvejai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse gali pasinaudoti parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Paraiškos paramai gauti priimamos 2019 11 26 - 2020 01 10. Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą Priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas: - vykdantis [...]

ES parama vykdantiems verslinę žvejybą jūrų vandenyse2019-11-27T17:55:19+00:00
2019-11-05

Parama žuvininkystės sektoriaus atstovams

2019-11-05T15:26:32+00:00

2019 11 04 - 2019 12 31 piimamos paraiškos paramai gauti pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemones: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje ir kooperatinės bendrovės. Paramos [...]

Parama žuvininkystės sektoriaus atstovams2019-11-05T15:26:32+00:00
2019-10-14

Parama žuvininkystės sektoriui

2019-10-30T15:51:02+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2019 10 14 – 2019 11 22 pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias [...]

Parama žuvininkystės sektoriui2019-10-30T15:51:02+00:00
2019-10-03

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas po 2020 metų

2019-10-03T06:21:31+00:00

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF), kuris yra vienas iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų,  teikia paramą darniam vystymuisi žvejybos ir akvakultūros sektoriuose ir jūrų aplinkos išsaugojimui, taip pat ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pakrantės bendruomenėse skatinimui. Naujasis EJRŽF yra 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos – ES naujosios ilgalaikės biudžeto sistemos, turinčios įsigalioti 2021 m. [...]

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas po 2020 metų2019-10-03T06:21:31+00:00
2019-10-01

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos

2019-10-02T06:47:27+00:00

2021–2027 metais Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausio galimo ES finansavimo. EK atnaujinus statistinius duomenis, Lietuva traktuojama ne kaip vientisas, o kaip du skirtingo išsivystymo regionai – Vilniaus miestas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas. Jei tokiam skirstymui bus galutinai pritarta, ekonomiškai mažiau išsivysčiusiam šalies Vidurio ir vakarų regionui bus skiriamas didesnis ES finansavimas, kitą vertus, [...]

Lietuvos regionai gali tikėtis didžiausios galimos ES paramos2019-10-02T06:47:27+00:00
2019-07-26

SVEIKINAME LIETUVOS ŽVEJUS SU JŪROS IR ŽVEJŲ DIENA

2019-10-29T20:48:49+00:00

Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934 m. rugpjūčio 11-12 dienomis. Nuo 1965 m. jūros diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena. Birželio 27 d. ­– tarptautinė žvejų diena, švenčiama nuo 1985 metų. 1984 m. tai buvo nuspręsta Tarptautinėje žvejybos sureguliavimo ir plėtojimo konferencijoje Romoje. Pagal Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymą liepos mėnesio paskutinį sekmadienį yra [...]

SVEIKINAME LIETUVOS ŽVEJUS SU JŪROS IR ŽVEJŲ DIENA2019-10-29T20:48:49+00:00
Call Now Button