PARAMA ŽUVININKYSTĖI – ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI

2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-16

Iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, skiriama 1 600 000 Eur

2020-03-16T15:38:09+00:00

2020 03 16 – 2020 05 15 galima teikti paraiškas iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų. Galimi pareiškėjai: akvakultūros įmonė, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą; akvakultūros įmonių asociacija. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriu. Paramos intensyvumas: išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra: 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei [...]

Iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, skiriama 1 600 000 Eur2020-03-16T15:38:09+00:00
2020-03-13

Parama žuvininkystės sektoriaus projektams

2020-03-13T09:33:19+00:00

2020 03 16 – 2020 05 15 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“. Galimi pareiškėjai: savivaldybės administracijos; valstybės arba savivaldybės įstaigos; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; saugomų teritorijų direkcijos; įmonės. Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui - 150 000 eurų. [...]

Parama žuvininkystės sektoriaus projektams2020-03-13T09:33:19+00:00
2020-03-06

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus 2020 m. ES paramos paraiškų priėmimo grafikas

2020-03-06T17:14:48+00:00

Pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Pakeistas dviejų veiklos sričių paramos rinkimo laikas. Paramos paraiškos pagal priemonę “Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ bus renkamos 2020 03 16 – 2020 05 15 ir paramos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (Supaprastinta [...]

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus 2020 m. ES paramos paraiškų priėmimo grafikas2020-03-06T17:14:48+00:00
2020-02-24

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.

2020-02-24T17:13:58+00:00

Kaip skelbiama Žemės ūkio ministerijos parengtoje ataskaitoje, nuo Kaimo plėtros programos pradžios iki 2019 m. pabaigos, pareiškėjai pateikė 608,7 tūkst. paraiškų ES paramai gauti, bendra pareiškėjų prašoma ES paramos suma sudarė 2,27 mlrd. Eur. Iš jų, su 557,7 tūkst. pareiškėjų buvo pasirašytos paramos sutartys, 1,49 mlrd. Eur. sumai. Tai sudaro 71,3 proc. visų lėšų skirtų [...]

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.2020-02-24T17:13:58+00:00
2020-02-10

Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondo ženkli parama įsisavinant ES paramos lėšas

2020-02-10T18:40:17+00:00

2019 m. ŽŪPGF už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 30,6 mln. eurų paskolų ir lizingo paslaugų suteikė 208 garantijas už 21,8 mln. eurų. Nuo 1997 m, Fondo įkūrimo pradžios,  suteikta 920 mln. eurų garantijų už 1,2 mlrd. eurų paskolų. Žemės ūko ir kaimo verslo sektorių [...]

Žemės ūkio paskolų ir garantijų fondo ženkli parama įsisavinant ES paramos lėšas2020-02-10T18:40:17+00:00
2020-02-03

ES parama žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

2020-02-05T11:20:10+00:00

Pagal priemonę “Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) paraiškas galima teikti 2020 02 03 – 2020 04 03. Galimi pareiškėjai: žvejybos laivų savininkai, žvejai, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, atstovaujančios žvejus. Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus: [...]

ES parama žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimui (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)2020-02-05T11:20:10+00:00
2020-01-15

Patvirtintas paramos paraiškų žuvininkystės sektoriui priėmimo 2020 metais grafikas

2020-01-21T16:10:47+00:00

2020 metais paraiškas bus galima teikti ES paramai gauti žuvininkystės sektoriui pagal 20 priemonių. Nuo vasario 3 d. bus renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones − „Gamybos ir prekybos planai“, paraiškos bus renkamos iki 2020 03 06 ir „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis [...]

Patvirtintas paramos paraiškų žuvininkystės sektoriui priėmimo 2020 metais grafikas2020-01-21T16:10:47+00:00
2019-11-27

ES parama vykdantiems verslinę žvejybą jūrų vandenyse

2019-11-27T17:55:19+00:00

Žvejai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse gali pasinaudoti parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Paraiškos paramai gauti priimamos 2019 11 26 - 2020 01 10. Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą Priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas: - vykdantis [...]

ES parama vykdantiems verslinę žvejybą jūrų vandenyse2019-11-27T17:55:19+00:00
Call Now Button