PARAMA ŽUVININKYSTĖI – ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI

2020-10-22

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas

2020-10-27T07:47:12+00:00

Papildomai renkamos paraiškos paramai gauti pagal šias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones: „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“. Paraiškos priimamos: 2020 10 26 - 2021 01 05. „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“: 2020 10 26 - 2020 12 22. „Produktyvios investicijos [...]

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas2020-10-27T07:47:12+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-07-25

Europos Sąjungos paramos centras sveikiname Lietuvos žvejus su Jūros ir Žvejų diena

2020-07-25T06:56:16+00:00

Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934 m. rugpjūčio 11-12 dienomis. Nuo 1965 m. jūros diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena. Birželio 27 d. ­– tarptautinė žvejų diena, švenčiama nuo 1985 metų. 1984 m. tai buvo nuspręsta Tarptautinėje žvejybos sureguliavimo ir plėtojimo konferencijoje Romoje. Pagal Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymą liepos mėnesio paskutinį sekmadienį yra [...]

Europos Sąjungos paramos centras sveikiname Lietuvos žvejus su Jūros ir Žvejų diena2020-07-25T06:56:16+00:00
2020-06-19

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams

2020-06-19T18:29:46+00:00

2020 06 15 – 2020 08 14 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių. Kokios išlaidos yra finansuojamos: pagal šią priemonę finansuojamos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių [...]

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams2020-06-19T18:29:46+00:00
2020-06-04

50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.

2020-06-04T06:51:41+00:00

2020 06 08 – 2020 08 07 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Paramos tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Galimi pareiškėjai: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos [...]

50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.2020-06-04T06:51:41+00:00
2020-06-01

ES parama akvakultūros įmonėms iki 2 000 000 eurų projektui

2020-06-01T15:35:01+00:00

2020 06 01 – 2020 07 31 d. akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į [...]

ES parama akvakultūros įmonėms iki 2 000 000 eurų projektui2020-06-01T15:35:01+00:00
2020-05-25

4 500 000 Eur ES parama Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui

2020-05-25T16:20:58+00:00

2020 05 25 – 2020 07 24 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas. Paramos intensyvumas: Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4 500 000 Eur ES parama Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui2020-05-25T16:20:58+00:00
2020-05-11

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti

2020-05-11T13:49:31+00:00

2020 05 11 – 2020 07 10 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas: labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, saugos ir darbo sąlygų gerinimas. Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma - 200 000 Eur.

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti2020-05-11T13:49:31+00:00
2020-04-24

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti (supaprastinta parama)

2020-05-11T13:45:11+00:00

  2020 04 20 – 2020 06 19 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Paramos intensyvumas: labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc., kitoms įmonėms iki 30 [...]

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti (supaprastinta parama)2020-05-11T13:45:11+00:00
2020-04-17

800.000 eurų ES parama žuvininkystės sektoriui investicijoms į infrastruktūrą

2020-04-17T13:30:14+00:00

2020 04 20 – 2020 06 26 žuvininkystės sektoriaus atstovai gali kreiptis paramos dėl investicijų į infrastruktūrą. Finansavimo tikslas: žuvininkystės sektoriaus įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Pareiškėjai: 1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga; 2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos; 3. saugomų teritorijų direkcijos; 4. [...]

800.000 eurų ES parama žuvininkystės sektoriui investicijoms į infrastruktūrą2020-04-17T13:30:14+00:00
Call Now Button