PARAMA ŽUVININKYSTĖI – ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI

2020-04-24

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti (supaprastinta parama)

2020-05-11T13:45:11+00:00

  2020 04 20 – 2020 06 19 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Paramos dydis: didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Paramos intensyvumas: labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc., kitoms įmonėms iki 30 [...]

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti (supaprastinta parama)2020-05-11T13:45:11+00:00
2020-04-17

800.000 eurų ES parama žuvininkystės sektoriui investicijoms į infrastruktūrą

2020-04-17T13:30:14+00:00

2020 04 20 – 2020 06 26 žuvininkystės sektoriaus atstovai gali kreiptis paramos dėl investicijų į infrastruktūrą. Finansavimo tikslas: žuvininkystės sektoriaus įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Pareiškėjai: 1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga; 2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos; 3. saugomų teritorijų direkcijos; 4. [...]

800.000 eurų ES parama žuvininkystės sektoriui investicijoms į infrastruktūrą2020-04-17T13:30:14+00:00
2020-04-06

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimo grafikas

2020-04-06T14:06:44+00:00

  Pakeistas ES paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo grafikas: „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ paraiškos priimamos iki gegužės 29 d; „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ iki gegužės 4 d; „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, [...]

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimo grafikas2020-04-06T14:06:44+00:00
2020-04-03

Parama žuvininkams pagerinti žuvų pridėtinę vertę ar kokybę

2020-04-03T13:14:35+00:00

2020 04 06 – 2020 06 05 žuvų pridėtinei vertei ar kokybei pagerinti galima teikti paraiškas finansavimui gauti. Galimi pareiškėjai: įmonės vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse; įmonės vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti [...]

Parama žuvininkams pagerinti žuvų pridėtinę vertę ar kokybę2020-04-03T13:14:35+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-16

Iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, skiriama 1 600 000 Eur

2020-03-16T15:38:09+00:00

2020 03 16 – 2020 05 15 galima teikti paraiškas iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų. Galimi pareiškėjai: akvakultūros įmonė, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą; akvakultūros įmonių asociacija. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriu. Paramos intensyvumas: išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra: 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei [...]

Iniciatyvoms, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, skiriama 1 600 000 Eur2020-03-16T15:38:09+00:00
2020-03-13

Parama žuvininkystės sektoriaus projektams

2020-03-13T09:33:19+00:00

2020 03 16 – 2020 05 15 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“. Galimi pareiškėjai: savivaldybės administracijos; valstybės arba savivaldybės įstaigos; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; saugomų teritorijų direkcijos; įmonės. Paramos dydis: didžiausia galima suma projektui - 150 000 eurų. [...]

Parama žuvininkystės sektoriaus projektams2020-03-13T09:33:19+00:00
2020-03-06

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus 2020 m. ES paramos paraiškų priėmimo grafikas

2020-03-06T17:14:48+00:00

Pakoreguotas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Pakeistas dviejų veiklos sričių paramos rinkimo laikas. Paramos paraiškos pagal priemonę “Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ bus renkamos 2020 03 16 – 2020 05 15 ir paramos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (Supaprastinta [...]

Pakeistas žuvininkystės sektoriaus 2020 m. ES paramos paraiškų priėmimo grafikas2020-03-06T17:14:48+00:00
2020-02-24

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.

2020-02-24T17:13:58+00:00

Kaip skelbiama Žemės ūkio ministerijos parengtoje ataskaitoje, nuo Kaimo plėtros programos pradžios iki 2019 m. pabaigos, pareiškėjai pateikė 608,7 tūkst. paraiškų ES paramai gauti, bendra pareiškėjų prašoma ES paramos suma sudarė 2,27 mlrd. Eur. Iš jų, su 557,7 tūkst. pareiškėjų buvo pasirašytos paramos sutartys, 1,49 mlrd. Eur. sumai. Tai sudaro 71,3 proc. visų lėšų skirtų [...]

Nuo KPP pradžios iki 2019 m. pabaigos buvo pasirašyta 557,7 tūkst. paramos sutarčių, 1,49 mlrd. Eur. sumai.2020-02-24T17:13:58+00:00
Call Now Button