Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas

3 vasario, 2021

2021 02 03 d. Vyriausybė panaikino 5,8 mlrd. Eur. Ateities ekonomikos DNR planą, jį pakeitė veiksmų ir projektų, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų lėšomis, sąrašas.

Į buvusį Ateities ekonomikos DNR planą buvo įtraukti 4 skirtingi finansavimo šaltiniai: 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų finansinė perspektyva, 2021 – 2027 m. ES struktūrinių fondų finansinė perspektyva, planuojamo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšos (šio fondo (RRF) lėšos, gali būti kompensuojamos 2021 – 2026 m.) ir 2020-2021 m. valstybės biudžeto lėšos.

Vietoj metams buvusios Vyriausybės suplanuotų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo projektų už 866 mln. Eur, rengiamas ilgalaikis 2021–2026 m. planas už 2,225 mlrd. Eur. Projektai iš šių lėšų bus vertinami ar jie atitika EK numatytus kriterijus, vėliau jie atsidurs rengiamame nacionaliniame Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo plane.

2021-02-05T14:59:16+00:00
Call Now Button