EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo parama kelionių išlaidoms kompensuoti

14 sausio, 2020

Paraiškas galima teikti iki 2020-04-30Remiamos veiklos: kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo; fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje. Didžiausia suma projektui: 2000 eurų. Finansavimo tikslas: padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos. Finansavimo intensyvumas: 100 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų. Gali būti išmokėta avansu iki 80 proc. visų projektui skirtų lėšų.

2020-01-16T16:08:30+00:00
Call Now Button