EEE ir Norvegijos fondų skiriamas finansavimas Lietuvai

5 spalio, 2019

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES valstybių. Pagal ES, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų finansavimas šioms programoms: sveikatos apsauga (15 mln. Eur.); kultūra (7 mln. Eur); aplinkosauga, energetika, klimato kaita (12 mln. Eur); teisingumas ir vidaus reikalai (33 mln. Eur); pilietinė visuomenė (9 mln. Eur.); socialinis dialogas/deramas darbas ( 1.25 mln. Eur); moksliniai tyrimai (10 mln. Eur); verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ (14 mln. Eur).
Planuojamas kvietimų teikti paraiškas pagal atskiras programas skelbimo laikas – 2019-ųjų II pusmetis. Numatoma projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Parengta pagal pateiktą informaciją svetainėje: https://eeagrants.org/

2019-10-05T14:27:46+00:00
Call Now Button