ES parama biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams įrengti.

30 birželio, 2020

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais. ES parama skirta: naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje; naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje, prie jau veikiančios biodujų jėgainės. Tinkamos finansuoti išlaidos: bioreaktorių įrengimas; įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas; substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas; biodujų valymo įrenginių įrengimas; biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas; kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas; biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;  numatytų įrenginių montavimo darbai. Paramos intensyvumas: 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė; 55 proc. kai vidutinė įmonė; 65 proc. kai maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio. Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.

Susisiekite su mumis tel. + 370 647 669 76 ar el.p. esparamoscentras@gmail.com ir  mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

2020-07-03T09:04:10+00:00
Call Now Button