ES parama bitininkystės sektoriui

gruodžio 19, 2019

Nuo 2020 01 02 iki 2020 02 03 bitininkai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal šias priemones: „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;„Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų atnaujinimas“; „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“; „Rinkos stebėsena“; „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“. Galimi paramos gavėjai: bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai. Priemonėms įgyvendinti iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto skirta  973 800 eurų.

2019-12-19T13:19:26+00:00
Call Now Button