ES parama mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimui.

gruodžio 21, 2019

2019 12 20 – 2020 02 20 galima teikti paraiškas MTEP rezultatų komercinimui, t. y, paramai gauti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, paramai besikuriančioms atžalinėms įmonėms. Galimi pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos; privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis. Didžiausia numatyta paramos suma projektui – 100 000 eurų. Bendra paramos suma numatyta šiai paramos priemonei – 2 000 000 eurų.

2019-12-21T18:02:54+00:00
Call Now Button