18,3 mln. eurų ES parama skaitmeninių inovacijų centrams

gruodžio 16, 2019

Pagal ES investicijų priemonę „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ numatyta skirti daugiau nei 18,3 mln. eurų ES investicijų skaitmeninių inovacijų diegimo prieinamumui didinti. Paraiškos priimamos nuo 2019 12 16 iki 2020 04 16 d. Investicijos bus skiriamos skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kurti, inovacijų grupėms eksploatuoti ir inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugoms teikti. Tinkami pareiškėjai:  inovacijų grupės koordinatorius, eksploatuojantis skaitmeninių inovacijų centrą. Finansavimo intensyvumas: kuriant skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūrą:  65 proc; vykdant inovacijų grupės eksploatavimo ir inovacijų konsultacinės bei inovacijų paramos paslaugų teikimo veiklas: 50 proc. Didžiausia parama projektui: 6 mln. eurų, mažiausia: 1,5 mln. eurų.

2019-12-21T17:16:41+00:00
Call Now Button