E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 (E-VERSLO MODELIS COVID-19) – ES PARAMA VERSLUI

18 rugpjūčio, 2021

2021 08 19 – 2021 09 20 galima teikti paraiškas negrąžinamai ES paramai gauti pagal priemonę E-komercijos modelis COVID-19.

Šiai paramos priemonei skirta ES paramos lėšų suma: 40 000 000 eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Priemonės tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.
Paties pagaminta produkcija suprantama, kaip įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.
Partneriai negalimi.
Remiama veikla: e. komercijos modelių diegimas MVĮ, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
– programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas;
– tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
– su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
– projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

  • projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos;
  • programinės įrangos atnaujinimo (angl. update, upgrade) išlaidos;
  • rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir (ar) produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;
  • tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;
  • naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
  • integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos;

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.

Projekto intensyvumas: iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021-08-19T06:05:51+00:00
Call Now Button