ES parama vykdantiems verslinę žvejybą jūrų vandenyse

27 lapkričio, 2019

Žvejai, vykdantys verslinę žvejybą jūrų vandenyse gali pasinaudoti parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Paraiškos paramai gauti priimamos 2019 11 26 – 2020 01 10. Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą Priemonės įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas:
– vykdantis verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kuris Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė  nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje (draudžiamuoju laikotarpiu laivu nebuvo žvejota (iš jų ir nedraudžiamų žvejoti žuvų);
– vykdantis priekrantės žvejybą, kuris Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos (su visais turimais laivais) veiklos jūroje (iš jų ir nedraudžiamų žvejoti žuvų).

2019-11-27T17:55:19+00:00
Call Now Button