ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 2020 M.

29 lapkričio, 2019

2019 11 29 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas KPP 2014-2020 m. paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metams. Paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias 2020 m. ūkio subjektai galės kreiptis paramos žemės ūkio sektoriui: „Apsauga nuo vilkų“ – paraiškos renkamos dviem etapais: 2020 02 2–28 d.  ir 2020 07 01 – 2020 12 31 d; „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ – paraiškos bus renkamos 2020 04 01 – 2020 05 04 d. Jau 2020 m. sausio mėnesį renkamos paraiškos pagal keturias priemones / veiklos sritis: „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (naujos paraiškos) – 2020 01 02 2020 03 31 d. (pirmasis paraiškų rinkimo etapas); „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ – 2020 01 02 – 2020 12 31 d.; „EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas“ – 2020 01 02 – 2020 12 31 d.; „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ – 2020 01 06 – 2020 12 31 d.

2019-12-02T15:13:27+00:00
Call Now Button