ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams

19 birželio, 2020

2020 06 15 – 2020 08 14 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių. Kokios išlaidos yra finansuojamos: pagal šią priemonę finansuojamos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, technologinių inžinerinių sistemų įrengimo išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas, programinės įrangos įsigijimas. Finansuojamos N (įskaitant N1 klasės transporto priemones, kurios nepriskiriamos prie G kategorijos) ir O kategorijos (ne daugiau kaip 2 vienetai) transporto priemonių įsigijimo išlaidos, jeigu įrodomas jų techninis poreikis. Paramos dydis: iki 50 000 eurų vienam pareiškėjui. Projekto intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškų rengimo žuvininkystės sektoriui susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  tel. +37064766976

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

2020-06-19T18:29:46+00:00
Call Now Button