ES Paramos projektai žemės ūkio vandentvarkai

26 balandžio, 2021

2021 05 03 – 2021 06 30 galima teikti paraiškas finansavimui gauti investicijoms į žemės ūkio vandentvarką.

Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas; lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus; vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas; ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais.

Paramos dydis: didžiausia paramos suma projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, iki 300 000 eurų. Jei rekonstruojami polderiai ir visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją, didžiausia paramos suma projektui iki 600 000 eurų. Jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją iki 300 000 eurų.

Paramos intensyvumas: finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM).

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta, jei paramos gavėjas NMA pateikia prašymą dar nepasibaigus projekto įgyvendinimo trukmei, tačiau nuo paramos sutarties pasirašymo dienos ji negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Šiai paramos priemonei skirta 16 411 550 eurų ES paramos lėšų.

Dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ rašykite: info@esparamoscentras.lt

 

 

2021-05-05T07:19:26+00:00
Call Now Button