Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

22 liepos, 2020

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje.

Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu. Nuo 2022 m. žemdirbiai gaus 200 eurų išmoką už hektarą (dabar gauna 177 eurus), vėliau palaipsniui didės ir 2027 m. pasieks 215 eurų už hektarą,  kas yra labai svarbu, nes tai leis ES vidaus rinkoje užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas Lietuvos ūkininkams.

Sanglaudos politikos įgyvendinimui naujuoju finansiniu laikotarpiu Lietuvai skirta 6,2 mlrd. eurų (2014-2020 – 7,4 eurų).  490 mln. eurų (2014-2020 – 460 mln. eurų) skirta Ignalinos AE uždarymo projektui,  Kaliningrado specialiosios tranzito schemos įgyvendinimui – 189 mln. eurų (2014-2020 – 160 mlrd eurų), „Rail Baltica“ vystymui skirta papildomai 1,4 mlrd. eurų, kariniam mobilumui – 1,5 mlrd. eurų.

ES Gaivinimo ir atsparumo fonde, kuris kuriamas kaip atsakas į pandemijos sukeltą ekonomikos, sveikatos, socialinio ir kitų sektorių krizę, Lietuvos valstybei skirta 2,4 mlrd eurų, šios lėšos bus naudojamos ūkio atsigavimui, struktūrinių reformų įgyvendinimui, inovacijoms, skaitmeninimui ir pan. Taip pat Lietuva esant reikalui galėtų pasiskolinti iš Gaivinimo ir atsparumo fondo iki 6,8 proc. nuo mūsų šalies bendrojo nacionalinio produkto arba 3 mlrd. eurų reformoms įgyvendinti.

2021-2027 m. Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarys 4 mlrd. eurų (2014-2020 m. – 2,9 mlrd. eurų), taigi 1 įmokėtas euras į ES biudžetą atneš 4 eurus ES paramos.

 

2020-07-24T18:13:32+00:00
Call Now Button