Finansavimas darbuotojų mokymams pagal priemonę “Kompetencijos LT”

13 gruodžio, 2019

Atnaujintas 3-ias kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonę “Kompetencijos LT”. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 3 d. Remiamos veiklos: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas. Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos sutartį atstovaujantys įmonių konsorciumui. Kvietimui skirtas finansavimas: 4 000 000 eurų. Mokymus pabaigę asmenys galės dirbti pagal šias informacinių ir ryšių technologijų srities darbuotojų profesijas: programinės įrangos kūrėjo, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjo, programuotojo, programinės įrangos testuotojo, duomenų bazių programuotojo. Didžiausia paramos suma projektui: 2 000 000 eurų.

2019-12-13T21:14:00+00:00
Call Now Button