IKi 15 000 eurų ES parama smulkiajam ūkininkui

30 balandžio, 2021

2021 05 03 – 2021 06 30 smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste ir smulkieji ūkininkai, užsiimantys kita žemės ūkio veikla, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Visi teikiantieji paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punkte, šiam kvietimui turės pateikti ir metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje žemės ūkio produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Galimi pareiškėjai: parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kurie bent paskutiniais metais prieš paramos paraiškos pateikimo metus deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus. Pareiškėjas turi atitikti mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus.

Norintys gauti paramą turi parengti paraišką ir verslo planą smulkiam ūkiui.

Su paraiška pateiktą verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Paramos dydis: iki 15 000 Eur.

Dėl paraiškos ir verslo plano rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-05-05T07:22:31+00:00
Call Now Button