Kvietimas teikti paraiškas oro apsaugos projektams finansuoti pagal LAAIF programos priemonę

27 sausio, 2021

2021-02-01 – 2021-03-31 galima teikti paraiškas pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį pagal paramos priemonę oro apsauga Nr. 2020/3

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paramos dydis projektui: 200 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 70 proc.visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Parama bus skiriama projektams, kuriuos įgyvendinus sumažės neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir bus užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Kvietime teikti paraiškas gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai.

Šiam kvietimui pareiškėjams skiriama lėšų suma: 2 240 000 Eur.

Daugiau žiūrėti: https://www.apva.lt/patikslintas-laaifp-kvietimas-imonems-oro-apsaugos-projektams-finansuoti-praplestas-pareiskeju-ratas/

Šaltinis: APVA.

2021-01-27T18:29:16+00:00
Call Now Button