Parama norintiems pradėti verslą kaime

30 spalio, 2019

2019 11 04 – 2019 12 31 Nacionalinė mokėjimo agentūra renka paraiškas verslui kaimo vietovėse. Pradedantys verslą kaime gali tikėtis gauti 100 procentų išmoką, t. y. iki 17 220 Eur. Parama pagal šią veiklos sritį – “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas. Galimi pareiškėjai – fiziniai asmenys bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys (labia mažos įmonės). turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Parama – 17 220 Eur, numatyta išmokėti dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Svarbiausias reikalavimas –  iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

2019-10-30T10:39:37+00:00
Call Now Button