Parama šilumos tiekimo įmonėms ir gamintojams įrangos modernizavimui

18 lapkričio, 2019

2019 11 18 – 2019 12 31 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir/ar atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“. Paramą gali gauti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai. Kvietimui skirta lėšų suma – 7 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų. Finansavimo dydis vienam pareiškėjui: 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų didelėms įmonėms; 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų mažoms ar vidutinėms įmonėms; intensyvumas gali būti 10 proc. padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse. Didžiausias subsidijos projektui dydis: 1 450 000 Eur. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

2019-11-24T07:38:35+00:00
Call Now Button