Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

26 lapkričio, 2021

2021 11 25 – 2021 12 23 galima teikti paraiškas sporto projektams finansuoti.

Pirmas Sporto rėmimo fondo kvietimas bus skirtas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei kvalifikacijos tobulinimui.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys. Partneriai galimi.

Paramos dydis: nuo 3 000 Eur – 450 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 90 proc.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Varžybų, žaidynių, renginių, užsiėmimų organizavimas ir vykdymas;

– Sportininkų meistriškumo tobulinimas, pasirengimas ir dalyvavimas turnyruose ir čempionatuose;

– Trenerių, teisėjų, kitų sporto specialistų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai;

– Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas: treniruokliai, matuokliai, specifiniai sporto šakos įrankiai ir kt.;

– Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti lėšų.

Antrasis Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi.

Paramos dydis: iki 450 000 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Statybos darbai (išskyrus naujos infrastruktūros);

– Inžinerinės veiklos;

– Įrangos įsigijimas, kurią būtina modernizuoti sporto bazės funkcionavimui užtikrinti;

– Su projekto viešinimu susijusioms išlaidos;

– Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų.

♦ 2020 – 2021 m. Europos Sąjungos Paramos Centro darbuotojai savo klientų sporto projektams padėjo pritraukti 1 978 543 eurų finansavimą.

Dėl paraiškų rengimo paslaugųhttps://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mūsų profesionalais ekspertais ir mes  padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti Jūsų sporto projektui.

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

2021-11-29T22:13:32+00:00
Call Now Button