Parama verslo plėtrai kaime – 35 796 636 Eur

31 spalio, 2019

2019 11 04 – 2019 12 31 d renkamos paraiškos paramai gauti pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Kam skiriama parama: remiama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtra. Galimi pareiškėjai: privatūs juridiniai (labai mažos ir mažos įmonės) bei fiziniai asmenys. Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi.

Projektą privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami. Sukūrus vieną darbo vietą, bus skirta iki 50 000 Eur paramos lėšų, privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą.

Didžiausias paramos dydis projektui – 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).

Paramos intensyvumasiki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

2019-10-31T08:56:53+00:00
Call Now Button