Parama žuvininkystės sektoriaus atstovams

5 lapkričio, 2019

2019 11 04 – 2019 12 31 piimamos paraiškos paramai gauti pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemones: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje ir kooperatinės bendrovės.

Paramos tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivuno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

Didžiausia suma projektui – 50 000 Eur. Šiai paramos priemonei skirta 702 577 Eur.

Galimi pareiškėjai pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia galima suma projektui: 600 000 Eur. Šiai paramos priemonei skirta 5 052 500 Eur.

 

2019-11-05T15:26:32+00:00
Call Now Button