Paramai aukšto lygio moksliniams tyrimams skirta 12 539 915 Eur.

20 lapkričio, 2019

2019 11 20 – 2020 01 23 galima teikti paraiškas paramai gauti aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomiems moksliniams tyrimams, skirtiems kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Galimi pareiškėjai: į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės. Didžiausias paramos dydis vienam projektui: 700 000 Eur.

2019-11-24T11:12:00+00:00
Call Now Button