20 000 000 eurų skirta ES paramos priemonei “Smartinvest LT+”

Monday September 27th, 2021

2021 09 27 – 2021 10 27 galima teikti paraiškas ES paramai gauti pagal paramos priemonę „SMARTINVEST LT+“

Priemonės tikslas –  pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus..

Remiama veikla:
1) tiesioginės užsienio investicijos į MTEP veiklas;
2) tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės  infrastruktūra.

Tinkami pareiškėjai  –  užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Partneriai: galimi partneriai įgyvendinant 1 veiklą –  privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.

Reikalavimai pareiškėjams:
Pareiškėjo (įskaitant pareiškėjo įmonių grupę) metinės pajamos per paskutinius 3 finansinius metus (vertinama, ar pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma:

-jeigu prašoma didesnė nei 1 000 000 eurų finansavimo suma, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo didesnės nei 1 000 000 eurų;

-jeigu prašoma finansavimo suma mažesnė arba lygi 1 000 000 Eur, pareiškėjo metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) bent vienais finansiniais metais per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo buvo ne mažesnės nei prašoma finansavimo suma.

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

Iki 3 000 000 Eur vykdant 1. veiklą; intensyvumas: iki 80%.

Iki 4 500 000 Eur vykdant 2. veiklą; intensyvumas: 25% didelėms įmonėms; 35% vidutinėms įmonėms; 45% labai mažoms ar mažoms įmonėms.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/

susisiekite su mumis el.p: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.

2021-09-27T17:17:29+00:00
Call Now Button