SUPPORT FOR BUSINESS, CCI

2022-05-27

(Lietuvių) ES paramos priemonė “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”

2022-06-04T07:24:13+00:00

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

(Lietuvių) ES paramos priemonė “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”2022-06-04T07:24:13+00:00
2022-05-24

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

2022-06-08T10:08:31+00:00

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ2022-06-08T10:08:31+00:00
2022-05-23

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2022-06-08T10:12:25+00:00

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla: MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“2022-06-08T10:12:25+00:00
2022-05-22

Paramos priemonė verslui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje

2022-05-24T11:49:08+00:00

2022 m. I ketv. planuojamos kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų sektoriuje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. Galimi [...]

Paramos priemonė verslui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje2022-05-24T11:49:08+00:00
2022-05-11

Parama Verslo pradžiai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai teikti paraiškas VVG

2022-06-23T14:59:10+00:00

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje. Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG. Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo [...]

Parama Verslo pradžiai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai teikti paraiškas VVG2022-06-23T14:59:10+00:00
2022-01-25

4.16 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) įmonių infrastruktūros gerinimui

2022-01-26T15:22:53+00:00

2021 12 31 - 2022 03 28 galima teikti paraiškas kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovams pagal paramos priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI įmones kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą. [...]

4.16 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) įmonių infrastruktūros gerinimui2022-01-26T15:22:53+00:00
2022-01-25

10, 55 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui

2022-01-26T15:21:52+00:00

Kvietimas teikti paraiškas: 2021 12 31 - 2022 02 21 Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus. Galimi pareiškėjai: KKI sektoriuje [...]

10, 55 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui2022-01-26T15:21:52+00:00
Call Now Button