EU SUPPORT FOR FISHERIES – FISHING AND AQUACULTURE

2021-11-16

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų

2021-11-16T22:48:29+00:00

EP ir ES Taryba susitarė dėl 170,6 mlrd. eurų vertės 2022 m. ES biudžeto. Tai antrasis 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos metinis biudžetas. 2022 m. bus užtikrinamas pakankamas finansavimas Lietuvos strategiškai svarbioms tradicinėms politikos sritims: sanglaudai ir žemės ūkiui. Taip pat numatyta ES parama tokiai aktualiai Lietuvos sričiai kaip migracija bei sienų apsauga. 2022 [...]

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų2021-11-16T22:48:29+00:00
2021-10-04

Pakoreguotas 2021 m. Žuvininkystės sektoriaus paraiškų teikimo grafikas

2021-10-04T06:23:24+00:00

Numatoma dar šiais metais papildomai rinkti paraiškas pagal šias paramos priemones nuo 10-07 iki 12-06 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)“; nuo 10-11 iki 12-09 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“; nuo 10-14 iki 12-13 bus renkamos paraiškos pagal [...]

Pakoreguotas 2021 m. Žuvininkystės sektoriaus paraiškų teikimo grafikas2021-10-04T06:23:24+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-02-05

Patvirtintas 2021 m. žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas

2021-02-05T21:48:17+00:00

2021 02 04 d. patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones priėmimo 2021 m. grafikas. 2021 metais žuvininkystės sektoriaus atstovai paraiškas galės teikti pagal 16 paramos priemonių. 2021 m. Veiksmų programos paramos priemonių paraiškų priėmimo grafikas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d626a4066f711eb9dc7b575f08e8bea

Patvirtintas 2021 m. žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas2021-02-05T21:48:17+00:00
2020-10-22

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas

2020-10-27T07:47:12+00:00

Papildomai renkamos paraiškos paramai gauti pagal šias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones: „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“. Paraiškos priimamos: 2020 10 26 - 2021 01 05. „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“: 2020 10 26 - 2020 12 22. „Produktyvios investicijos [...]

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas2020-10-27T07:47:12+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-07-25

Europos Sąjungos paramos centras sveikiname Lietuvos žvejus su Jūros ir Žvejų diena

2020-07-25T06:56:16+00:00

Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934 m. rugpjūčio 11-12 dienomis. Nuo 1965 m. jūros diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena. Birželio 27 d. ­– tarptautinė žvejų diena, švenčiama nuo 1985 metų. 1984 m. tai buvo nuspręsta Tarptautinėje žvejybos sureguliavimo ir plėtojimo konferencijoje Romoje. Pagal Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymą liepos mėnesio paskutinį sekmadienį yra [...]

Europos Sąjungos paramos centras sveikiname Lietuvos žvejus su Jūros ir Žvejų diena2020-07-25T06:56:16+00:00
2020-06-19

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams

2020-06-19T18:29:46+00:00

2020 06 15 – 2020 08 14 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojamos užsiimti žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių. Kokios išlaidos yra finansuojamos: pagal šią priemonę finansuojamos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių [...]

ES parama žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbėjams2020-06-19T18:29:46+00:00
2020-06-04

50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.

2020-06-04T06:51:41+00:00

2020 06 08 – 2020 08 07 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Paramos tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Galimi pareiškėjai: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos [...]

50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.2020-06-04T06:51:41+00:00
2020-06-01

ES parama akvakultūros įmonėms iki 2 000 000 eurų projektui

2020-06-01T15:35:01+00:00

2020 06 01 – 2020 07 31 d. akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į [...]

ES parama akvakultūros įmonėms iki 2 000 000 eurų projektui2020-06-01T15:35:01+00:00
2020-05-25

4 500 000 Eur ES parama Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui

2020-05-25T16:20:58+00:00

2020 05 25 – 2020 07 24 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paramos tikslas: investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas. Paramos intensyvumas: Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4 500 000 Eur ES parama Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimui2020-05-25T16:20:58+00:00
2020-05-11

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti

2020-05-11T13:49:31+00:00

2020 05 11 – 2020 07 10 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Paramos tikslas: labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, saugos ir darbo sąlygų gerinimas. Paramos dydis: didžiausia galima paramos vienam projektui suma - 200 000 Eur.

Parama akvakultūros įmonių veiklai tobulinti ir modernizuoti2020-05-11T13:49:31+00:00
Call Now Button