News

News2022-01-06T06:11:06+00:00

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

2022 05 24|MTEPI PROJECTS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2022 05 23|MTEPI PROJECTS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros [...]

Paramos priemonė verslui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje

2022 05 22|MTEPI PROJECTS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

2022 m. I ketv. planuojamos kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų sektoriuje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, [...]

Parama Verslo pradžiai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai teikti paraiškas VVG

2022 05 11|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje. Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų [...]

Call Now Button