News

News2022-01-06T06:11:06+00:00

4.16 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) įmonių infrastruktūros gerinimui

2021 12 30|SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

2021 12 31 - 2022 03 28 galima teikti paraiškas kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovams pagal paramos priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir [...]

10, 55 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui

2021 12 30|SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

Kvietimas teikti paraiškas: 2021 12 31 - 2022 02 21 Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio [...]

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

2021 12 28|SPORTS SUPPORT FUND. LOCAL EMPLOYMENT INITIATIVES. PROMOTION OF SELF-EMPLOYMENT|

Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi. Paramos dydis:  iki 450 000 Eur. Projekto intensyvumas: [...]

Patvirtintas 2022 m. KPP paraiškų paramai gauti priėmimo grafikas

2021 12 22|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS|

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas. Daugiausia kvietimų teikti paraiškas bus 2022 m. kovo mėnesį 2022 03 01 – 2022 04 29 paraiškas galės teikti [...]

Paramos priemonė verslui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje

2021 12 15|MTEPI PROJECTS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI|

2022 m. I ketv. planuojamos kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų sektoriuje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, [...]

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strategija

2021 12 14|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS|

Naujuoju finansiniu 2023-2027 m. laikotarpiu esminis dėmesys bus skiriamas jauniesiems ūkininkams, smulkiems bei vidutiniams ūkiams, taip pat ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams. Pagrindiniai 2023-2027 m. strateginio plano prioritetai – konkurencingas žemės ūkis, darbo vietų kūrimas bei išlaikymas [...]

ES Parama ūkininkams žemės ūkio valdų modernizavimui

2021 11 27|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS|

2021 12 01 – 2021 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkininkams modernizuoti žemės ūkio valdas šiuose sektoriuose: pieninės galvijininkystės; kiaulininkystės; paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą; mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; sodininkystės, [...]

6 879 352 Eur parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2021 11 22|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS|

2021 11 22 d. -  2021 12 23 d. galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Remiama veikla: mažųjų [...]

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų

2021 11 16|MTEPI PROJECTS, EU SUPPORT FOR THE ENVIRONMENTAL SECTOR, EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS, SUPPORT FOR BUSINESS, CCI, EU SUPPORT FOR FISHERIES – FISHING AND AQUACULTURE|

EP ir ES Taryba susitarė dėl 170,6 mlrd. eurų vertės 2022 m. ES biudžeto. Tai antrasis 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos metinis biudžetas. 2022 m. bus užtikrinamas pakankamas finansavimas Lietuvos strategiškai svarbioms tradicinėms politikos [...]

Parama žemės ūkio valdų modernizavimui

2021 10 20|EU SUPPORT PROJECTS FOR AGRICULTURE AND BUSINESS IN RURAL AREAS|

2021 11 03 – 2021 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas Parama bus skiriama atskiriems žemės ūkio sektoriams: pieninei galvijininkystei; mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; kiaulininkystei; [...]

Call Now Button