2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų

Tuesday November 16th, 2021

EP ir ES Taryba susitarė dėl 170,6 mlrd. eurų vertės 2022 m. ES biudžeto. Tai antrasis 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos metinis biudžetas.

2022 m. bus užtikrinamas pakankamas finansavimas Lietuvos strategiškai svarbioms tradicinėms politikos sritims: sanglaudai ir žemės ūkiui. Taip pat numatyta ES parama tokiai aktualiai Lietuvos sričiai kaip migracija bei sienų apsauga.

2022 m. Lietuva iš ES sanglaudos politikos fondų planuoja gauti apie 1,33 mlrd. eurų, ES bendrosios žemės ūkio politikos fondų – apie 0,92 mlrd. eurų, CEF transporto dalies – apie 144 mln. eurų, Ignalinos AE uždarymui – apie 40 mln. eurų. Nelegalios migracijos krizės prie sienos su Baltarusija valdymui ES biudžete papildomai numatyta 25 mln. eurų, šios lėšos bus paskirstytos Lietuvai, Lenkijai ir Latvijai.

2022 m. Lietuvos gautos lėšos iš ES sudarys apie 2,43 mlrd. eurų, o Lietuvos įmoka į ES biudžetą – apie 627,4 mln. eurų, t. y. gaunama ES parama Lietuvai bus beveik keturis kartus didesnė už Lietuvos įmoką.

2021-11-16T22:48:29+00:00
Call Now Button