6 879 352 Eur parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

Monday November 22nd, 2021

2021 11 22 d. –  2021 12 23 d. galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Remiama veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos vystyti ūkio subjektų bendradarbiavimą kuriant trumpąsias tiekimo grandines kviečiami kreiptis žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje veikiantys ūkio subjektai, kuriantys ir vykdantys trumposios tiekimo grandinės veiklą, t. y.:

  • fiziniai asmenys (ūkininkai), užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara,
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara,
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Šios pareiškėjų ir (arba) partnerių grupės gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Paraiškos priimamos tik kartu su partneriais, kurie kartu su pareiškėju dalyvauja projekte, jį įgyvendina ir finansuoja. Jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi.

Pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai:

– pareiškėjas ir partneriai turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

–  projekto partneris turi būti viešasis juridinis asmuo, veiklą vykdantis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse;

–  pareiškėjas ir partneriai, turi turėti teisę vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų prekybos veiklą;

– pareiškėjų ir partnerių,  pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo, ir (ar) gamybos, ir (ar) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir partnerių veiklos pajamų;

–  ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių (pareiškėjų ir partnerių), užsiimančių žemės ūkio produktų gamyba, dalyvaujančių projekte ir vykdančių trumposios tiekimo grandinės veiklą, žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur.

 Paramos dydis:

didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti:

  • 120 000 Eur be PVM, skiriant:
    • iki 30 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai;
    • iki 15 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai.
  • 200 000 Eur be PVM, skiriant iki 50 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.
  • 700 000 Eur be PVM – jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Minėti ribojimai vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, netaikomi žemės ūkio kooperatyvams.

 Paramos intensyvumas:

– iki 60 proc. paramos intensyvumas taikomas  verslo plano įgyvendinimo išlaidomos;

– 100 proc. paramos intensyvumas taikomas  projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo ir projekto įgyvendinimo išlaidoms.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-11-22T18:39:57+00:00
Call Now Button