PARAMA VERSLUI, KKI

2024-04-12

InoStartas – parama pradedantiesiems inovatoriams.

2024-04-12T18:11:14+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. Kvietimo tikslas: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, kai bendradarbiauja su [...]

InoStartas – parama pradedantiesiems inovatoriams.2024-04-12T18:11:14+00:00
2024-03-18

Įmonėms investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje

2024-03-19T03:33:49+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2024 03 06 – 2024 09 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje”. Kvietimo biudžetas: 62 700 000 Eur. Paramos tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą. Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW  įrengimas (neapima [...]

Įmonėms investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje2024-03-19T03:33:49+00:00
2024-03-10

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

2024-03-17T03:53:25+00:00

2024 03 05 – 2024 04 05 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas”. Priemonės tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje. Finansuojamos veiklos. Inovacinės veiklos, skirtos produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimui [...]

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas2024-03-17T03:53:25+00:00
2024-03-09

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje

2024-03-12T12:38:37+00:00

2024 03 06 – 2024 09 02 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje”. Finansuojamos projekto veiklos: taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas. Projekte įsigyjamos netaršios transporto priemonės turi būti varomos tik biodegalais (biometano dujomis). Tikslinės grupės: juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą šalies viduje senomis, taršiomis ir [...]

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje2024-03-12T12:38:37+00:00
2024-01-01

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą

2024-02-22T02:30:56+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 12 28 – 2024 03 31 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą” Finansuojamos projektų veiklos: aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros [...]

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą2024-02-22T02:30:56+00:00
2023-12-18

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

2024-01-17T09:57:17+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 12 18 - 2024 04 16 d. galima  teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse" Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti [...]

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse2024-01-17T09:57:17+00:00
2023-12-02

EUROSTARS 3 – (6 KVIETIMAS) programos kvietimas teikti paraiškas

2024-02-07T13:31:14+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS 2024 01 12 – 2024 03 14 galima teikti MVĮ ir didelėms įmonėms paraiškas finansavimui gauti inovaciniams projektams pagal paramos priemonę Eurostars 3 (6 kvietimas). EUROSTARS 3 (6 kvietimas) yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami [...]

EUROSTARS 3 – (6 KVIETIMAS) programos kvietimas teikti paraiškas2024-02-07T13:31:14+00:00
2023-11-29

Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams

2024-02-22T02:32:45+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 11 28 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę - „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams”  (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai. Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. [...]

Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams2024-02-22T02:32:45+00:00
2023-11-20

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“

2024-02-13T09:28:09+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 11 20 - 2024 04 29 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį "Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą" (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą. Galimi pareiškėjai: labai maža, [...]

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“2024-02-13T09:28:09+00:00
2023-08-31

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

2024-03-01T00:28:31+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 08 31 - 2024 05 15 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Remiama veikla: inovatyvių aplinkai [...]

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur2024-03-01T00:28:31+00:00
2023-07-11

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“

2023-10-26T12:03:04+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "INOPAŽANGA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ),  veikiančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus [...]

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“2023-10-26T12:03:04+00:00
2023-07-10

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“

2023-10-26T12:03:42+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra [...]

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“2023-10-26T12:03:42+00:00
Call Now Button