PARAMA VERSLUI, KKI

2023-11-29

Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams

2023-11-30T13:08:47+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ 2023 11 28 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę - „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams”  (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai. Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Paramos dydis: [...]

Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams2023-11-30T13:08:47+00:00
2023-11-20

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“

2023-11-24T16:29:19+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 11 20 - 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį "Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą" (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms inovacijoms ir apima prekės ženklo, originalaus dizaino sukūrimą ir diegimą, organizacinių ir verslo proceso inovacijų diegimą. Galimi pareiškėjai: labai maža, [...]

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“2023-11-24T16:29:19+00:00
2023-11-10

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

2023-11-30T13:06:28+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. Gruodžio mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse" Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo [...]

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse2023-11-30T13:06:28+00:00
2023-08-31

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

2023-10-26T12:02:13+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 08 31 - 2024 01 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Remiama veikla: inovatyvių aplinkai [...]

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur2023-10-26T12:02:13+00:00
2023-07-11

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“

2023-10-26T12:03:04+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "INOPAŽANGA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ),  veikiančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus [...]

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“2023-10-26T12:03:04+00:00
2023-07-10

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“

2023-10-26T12:03:42+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra [...]

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“2023-10-26T12:03:42+00:00
2023-06-28

ES parama: MVĮ skaitmeninimas

2023-09-27T14:12:28+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 06 28  - 2023 10 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę ,,MVĮ skaitmeninimas“. Projektams įgyvendinti skiriama 12 000 000 Eur. Priemonės tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). [...]

ES parama: MVĮ skaitmeninimas2023-09-27T14:12:28+00:00
2023-06-27

ES PARAMA: Įgūdžiai MVĮ

2023-09-30T05:40:21+00:00

2023 09 11 – 2024 02 05 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įgūdžiai MVĮ”  Finansavimo tikslas: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius. Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus, kurių: – metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. pardavimo pajamų bendroje pardavimų [...]

ES PARAMA: Įgūdžiai MVĮ2023-09-30T05:40:21+00:00
2023-06-12

Eurostars-5 programos kvietimas teikti paraiškas

2023-09-04T06:19:56+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2023 07 14  – 2023 09 14. EUROSTARS-5 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius galima [...]

Eurostars-5 programos kvietimas teikti paraiškas2023-09-04T06:19:56+00:00
2023-06-11

 Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)

2023-07-04T19:44:38+00:00

2023 07 04 - 2023 11 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)". Galimi pareiškėjai. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 procentą paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra [...]

 Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)2023-07-04T19:44:38+00:00
2023-05-14

ES Parama startuoliams (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-06-27T18:21:33+00:00

2023 05 18 – 2023 09 18 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pagal paramos priemonę „Startuolis“. Paramos priemonės tikslas - sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių [...]

ES Parama startuoliams (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)2023-06-27T18:21:33+00:00
2023-05-13

Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-09-28T06:11:08+00:00

Galimi pareiškėjai. Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu vienus finansinius metus), kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne [...]

Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)2023-09-28T06:11:08+00:00
Call Now Button