PARAMA VERSLUI, KKI

2022-07-02

Investicijos įmonių žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022-07-02T10:45:56+00:00

2022 06 29 Vyriausybė pritarė, kad įmonėms, kurios investuos į energetinę konversiją – technologijas, leidžiančias iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais (toliau AEI), būtų skiriama finansinė parama. Tam numatyta 90 mln. eurų. 2022 liepos pabaigoje Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas („Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių [...]

Investicijos įmonių žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.2022-07-02T10:45:56+00:00
2022-05-28

EUROSTARS3 programos parama tarptautiniams MTEP projektams

2022-05-29T06:31:35+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2022 07 13  – 2022 09 15. EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius galima [...]

EUROSTARS3 programos parama tarptautiniams MTEP projektams2022-05-29T06:31:35+00:00
2022-05-27

ES paramos priemonė „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

2022-06-04T07:24:13+00:00

2022 m. šalies pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 000 000 eurų Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose. 2022 m. III ketv. planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+". Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) – tai [...]

ES paramos priemonė „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“2022-06-04T07:24:13+00:00
2022-05-24

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS

2022-06-08T10:08:31+00:00

“Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą. ES paramos priemonė [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS2022-06-08T10:08:31+00:00
2022-05-23

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2022-06-08T10:12:25+00:00

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla: MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“2022-06-08T10:12:25+00:00
2022-05-22

Parama verslui: „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijos srityje

2022-05-24T11:49:08+00:00

2022 04 07 - 2022 06 08 galima teikti paraiškas verslui pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Galimi pareiškėjai: MVĮ įsteigtos Lietuvoje Respublikoje. Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Remiama veikla: aplinkai [...]

Parama verslui: „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijos srityje2022-05-24T11:49:08+00:00
2022-05-11

Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG

2022-06-23T14:59:10+00:00

Parama verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje įvairiuose Lietuvos rajonuose apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), turizmo, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje. Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG. Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta [...]

Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG2022-06-23T14:59:10+00:00
2022-04-22

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022-05-04T05:08:21+00:00

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis. Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur. Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. [...]

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.2022-05-04T05:08:21+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2022-03-01

ES parama Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektams

2022-04-12T14:20:27+00:00

2022 03 01 – 2022 09 07 galima teikti Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektų paraiškas. Kūrybinių inovacijų laboratorija skatins įvairių kultūros ir kūrybinių sektorių dalyvius kurti ir išbandyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams. 2022 m. kvietime bus nagrinėjamos šios temos: – Žalinimas, – Inovatyvios švietimo priemonės, skirtos [...]

ES parama Kūrybinių inovacijų laboratorijos krypties projektams2022-04-12T14:20:27+00:00
2022-01-25

4.16 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) įmonių infrastruktūros gerinimui

2022-01-26T15:22:53+00:00

2021 12 31 - 2022 03 28 galima teikti paraiškas kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovams pagal paramos priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines KKI įmones kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą. [...]

4.16 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) įmonių infrastruktūros gerinimui2022-01-26T15:22:53+00:00
2022-01-25

10, 55 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui

2022-01-26T15:21:52+00:00

Kvietimas teikti paraiškas: nuo 2021 12 31 - 2022 02 21 Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus. Galimi pareiškėjai: KKI [...]

10, 55 mln. Eur parama kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui2022-01-26T15:21:52+00:00
Call Now Button