PARAMA VERSLUI, KKI

2023-03-29

ES parama: MVĮ skaitmeninimas

2023-03-29T16:22:18+00:00

Artėja kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę ,,Skatinti įmones skaitmenizuotis“. Priemonės tikslas: skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją. Įgyvendinant projektų planus bus diegiami e. komercijos modeliai, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą, [...]

ES parama: MVĮ skaitmeninimas2023-03-29T16:22:18+00:00
2023-03-10

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“

2023-03-22T14:09:17+00:00

Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nėra priskiriamos technologinėms inovacijoms, tokios kaip organizacinės, verslo modelio bei rinkodaros, kurios savo ruožtu apima ir reikšmingus gaminio arba paslaugos dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus ir gaminio arba paslaugos dizaino sukūrimą. ES paramos priemonė ,,Netechnologinės inovacijos” skirta dizaino ir organizacinėms inovacijoms, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines [...]

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“2023-03-22T14:09:17+00:00
2023-02-20

ES parama: „Skatinti įmones skaitmenizuotis“

2023-02-20T12:06:33+00:00

2023 02 15 – 2023 05 31 kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus (PĮP)  pagal paramos priemonę „Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus“. Finansuojamos veiklos: finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti RPA ir dirbtinio intelekto DI sprendimus. Projektų įgyvendinimo planus gali teikti tiek [...]

ES parama: „Skatinti įmones skaitmenizuotis“2023-02-20T12:06:33+00:00
2023-01-02

Paskelbtas kvietimas “Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“

2023-01-03T04:37:08+00:00

2022 12 20 – 2023 03 30 pramonės įmonės gali teikti paraiškas finansavimui gauti pagal veiklos sritį ,,Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“ Remiama veikla:  investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių [...]

Paskelbtas kvietimas “Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“2023-01-03T04:37:08+00:00
2022-12-28

ES parama verslui – aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimui ar diegimui

2023-01-13T03:11:46+00:00

2022 12 28 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas verslui pagal veiklos sritį „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”. Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ar perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir [...]

ES parama verslui – aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimui ar diegimui2023-01-13T03:11:46+00:00
2022-12-28

ES parama kultūros paveldo aktualizavimui ir įveiklinimui

2023-01-13T03:14:48+00:00

2022 12 20 – 2023 04 30 galima teikti paraiškas paramai gauti kultūros paveldo aktualizavimui ir įveiklinimui. Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai. Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Finansuojamos projektų veiklos Kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies, kuriame (kurioje) bus įgyvendinamas [...]

ES parama kultūros paveldo aktualizavimui ir įveiklinimui2023-01-13T03:14:48+00:00
2022-12-27

EUROSTARS-4 programos parama tarptautiniams MTEP projektams

2023-01-13T09:34:36+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2023 02 10  – 2023 04 13. EUROSTARS4 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius [...]

EUROSTARS-4 programos parama tarptautiniams MTEP projektams2023-01-13T09:34:36+00:00
2022-12-27

Kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje

2023-01-13T02:39:16+00:00

Iki 2023 03 03 GALIMA TEIKTI PARAIŠKAS 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE. Tinkami pareiškėjai – MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje. Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba [...]

Kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje2023-01-13T02:39:16+00:00
2022-11-18

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

2022-11-18T10:50:19+00:00

2022 11 18 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ - Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš saulės šviesos. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Pareiškėjas iki Projekto įgyvendinimo plano (toliau PĮP) pateikimo [...]

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei2022-11-18T10:50:19+00:00
2022-10-30

ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

2022-11-18T14:02:58+00:00

2022 11 18 - 2023 02 20 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo; pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip [...]

ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms2022-11-18T14:02:58+00:00
2022-09-02

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022-09-06T18:18:42+00:00

2022 09 02 - 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje [...]

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.2022-09-06T18:18:42+00:00
2022-08-09

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui

2022-08-10T15:55:42+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2022 08 01 - 2023 07 31 verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“.  Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių [...]

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui2022-08-10T15:55:42+00:00
Call Now Button