PARAMA VERSLUI, KKI

2022-11-18

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

2022-11-18T10:50:19+00:00

2022 11 18 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ - Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš saulės šviesos. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Pareiškėjas iki Projekto įgyvendinimo plano (toliau PĮP) pateikimo [...]

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei2022-11-18T10:50:19+00:00
2022-10-30

ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

2022-11-18T14:02:58+00:00

2022 11 18 - 2023 02 20 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo; pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip [...]

ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms2022-11-18T14:02:58+00:00
2022-10-29

ES parama verslui – aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimui ar diegimui

2022-11-28T10:50:57+00:00

Gruodžio mėn. numatomas kvietimas teikti paraiškas verslui pagal veiklos sritį „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”. Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ar perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių [...]

ES parama verslui – aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimui ar diegimui2022-11-28T10:50:57+00:00
2022-09-02

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022-09-06T18:18:42+00:00

2022 09 02 - 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje [...]

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.2022-09-06T18:18:42+00:00
2022-08-09

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui

2022-08-10T15:55:42+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2022 08 01 - 2023 07 31 verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“.  Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių [...]

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui2022-08-10T15:55:42+00:00
2022-08-08

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį

2022-08-10T07:32:41+00:00

Rugpjūčio 3 d. EK patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuvai. Investicijoms bus skirta 7 mlrd. 449 tūkst. Eur. iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „Europos socialinio fondo +“. Inovacijoms ir žaliajai transformacijai bus skirta 47 proc. programos lėšų. Žmogiškojo kapitalo stiprinimui – 30 proc. programos lėšų, kas leis užtikrinti aukštus užimtumo [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį2022-08-10T07:32:41+00:00
2022-07-24

EUROSTARS3 programos parama tarptautiniams MTEP projektams

2022-07-27T19:38:15+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2022 07 13  – 2022 09 15. EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius galima [...]

EUROSTARS3 programos parama tarptautiniams MTEP projektams2022-07-27T19:38:15+00:00
2022-07-15

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams

2022-08-08T12:22:13+00:00

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas atliekų prevencijos projektams finansuoti. Parama skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Galimi pareiškėjai: kavinės, restoranai, viešbučiai. Paramos dydis: iki 300 000 Eur. Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kvietimo [...]

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams2022-08-08T12:22:13+00:00
2022-05-24

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS

2022-06-08T10:08:31+00:00

“Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą. ES paramos priemonė [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS2022-06-08T10:08:31+00:00
2022-05-23

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2022-06-08T10:12:25+00:00

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą. Remiama veikla: MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“2022-06-08T10:12:25+00:00
2022-05-22

Parama verslui: „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijos srityje

2022-05-24T11:49:08+00:00

2022 04 07 - 2022 06 08 galima teikti paraiškas verslui pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Galimi pareiškėjai: MVĮ įsteigtos Lietuvoje Respublikoje. Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Remiama veikla: aplinkai [...]

Parama verslui: „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijos srityje2022-05-24T11:49:08+00:00
2022-04-22

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022-05-04T05:08:21+00:00

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis. Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur. Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. [...]

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.2022-05-04T05:08:21+00:00
Call Now Button