ES Parama: trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Tuesday June 15th, 2021

2021.07.12 – 2021.09.10 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

Šiais metais įtraukta ir papildoma ūkio subjektų bendradarbiavimą skatinanti veikla – logistikos centrų kūrimas. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 7 000 000 eurų.

Galimi pareiškėjai: parama skirta žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, kuriantiems ir vykdantiems trumposios tiekimo grandinės veiklą. Paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais.

Dėl paramos gali kreiptis ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Šios pareiškėjų grupės gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Partneriai ir tarpininkai gali būti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Paramos dydis:

120 000 eurų be PVM, skiriant: iki 30 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai; iki 15 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai.

200 000 eurų be PVM, skiriant iki 50 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

700 000 Eur be PVM, jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Paramos intensyvumas: 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: verslo plano įgyvendinimo išlaidos; einamosios bendradarbiavimo; einamosios projekto įgyvendinimo; skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra; bendrosios išlaidos (jos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Paramos gavėjai privalo įgyvendinti projektus iki 2025 m. birželio 30 d.

Dėl paraiškų rengimo finansavimui gauti rašykite: info@esparamoscentras.lt

2021-06-15T16:41:03+00:00
Call Now Button