ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

Monday May 23rd, 2022

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą  ir plėtrą.

Remiama veikla:

 1. MTEP –  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir  inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Finansuojamos išlaidos:

 • techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • sąnaudas, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam  inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams;
 • projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto įsigijimo;
 • MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo ar  kapitalinio remonto;
 • tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos aprūpinimo;
 • kompiuterinės technikos įsigijimo;
 • įsigijimui su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentų, licencijų,  praktinės patirties (know-how) ir kito intelektinio turto;
 • sertifikavimo paslaugų pirkimo;
 • personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių.

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);  viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Galimi partneriai: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Paramos dydis projektui: iki 4 400 000 eurų;

Projekto trukmė: iki 36 mėn.
Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas.

Dėl ES paramos priemonės „Eksperimentas“ konsultacijų ir paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/, rašykite: info@esparamoscentras.lt ir mes Jums padėsime parengti paraišką finansavimui gauti.

 

 

2022-06-08T10:12:25+00:00
Call Now Button