Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui

Thursday March 25th, 2021

Nuo 2021 04 08 iki 2021 05 07 d. galima darbdaviams teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai jiems.
Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas; kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.
Vertinant pateiktas paraiškas didelis dėmesys bus skiriamas: smulkiojo verslo skatinimui; nuosavų lėšų indėliui; nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą; perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui; numatytam steigti darbo vietų skaičiui; neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui; numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.
Galimi pareiškėjai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai.
Paramos lėšos gali būti skiriamos:

    • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
    • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Paramos dydis: iki 200 000 eurų vienam pareiškėjui (parama vienai darbo vietai steigti negali viršyti 19 921,26 eurų) .
Paramos intensyvumas: iki 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis: info@esparamoscentras.lt

2021-04-08T10:44:27+00:00
Call Now Button