Aktualijos

Aktualijos2022-01-06T06:11:06+00:00

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur

2022 06 21|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

Iki 2022 07 29 galima teikti paraiškas paramai gauti jauniesiems ūkininkams. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Galimi pareiškėjai: parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2022 06 20|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2022 07 01 - 2022 08 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“ Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir  perdirbimu, [...]

LIFE programa: paskelbti 2022 m. kvietmai teikti paraiškas

2022 06 02|PARAMA APLINKOSAUGAI|

LIFE programa skirta aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams. 2022 m. kvietimams iš viso skirta 598 mln. Eur. Finansuojami projektai bus iš šių sričių: - Gamta ir biologinė įvairovė; - Žiedinė [...]

EUROSTARS3 programos parama tarptautiniams MTEP projektams

2022 05 28|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2022 07 13  – 2022 09 15. EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai [...]

ES paramos priemonė „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

2022 05 27|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2022 m. šalies pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 000 000 eurų Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose. 2022 m. III ketv. [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS

2022 05 24|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

“Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių [...]

ES PARAMA VERSLUI – PARAMOS PRIEMONĖ „EKSPERIMENTAS“

2022 05 23|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

ES paramos priemonės „Eksperimentas“ tikslas: skatinti įmones investuoti į inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus kurti reikalingą  MTEP (toliau – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros [...]

Parama verslui: „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijos srityje

2022 05 22|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2022 04 07 - 2022 06 08 galima teikti paraiškas verslui pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. [...]

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai

2022 05 12|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2022 06 01 – 2022 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, [...]

Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG

2022 05 11|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI, PARAMA VERSLUI, KKI|

Parama verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje įvairiuose Lietuvos rajonuose apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), turizmo, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas [...]

Call Now Button