Aktualijos

Aktualijos2022-01-06T06:11:06+00:00

ES parama: kvietimas „Netechnologinės inovacijos“

2023 11 20|PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 11 20 - 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį "Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą" (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios nepriskiriamos technologinėms [...]

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

2023 11 10|PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. Gruodžio mėn. planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse" Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)

2023 10 28|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PALAUGŲ 2023 11 06 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) [...]

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra

2023 10 17|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“. Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto [...]

Labai smulkių ūkių plėtra

2023 10 17|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI, Uncategorized|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Labai smulkių ūkių plėtra” Pagal paramos priemonę remiami sektoriai: gyvulininkystė; augalininkystė; daržininkystė; sodininkystė; uogininkystė. Galimi [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023 09 25|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys [...]

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2023 09 18|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant [...]

ES PARAMA: Investicijos į miškininkystės technologijas – miško technikai įsigyti

2023 09 06|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 09 18 – 2023 11 16 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro [...]

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

2023 08 31|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 08 31 - 2024 01 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių [...]

Call Now Button