Aktualijos

Aktualijos2022-01-06T06:11:06+00:00

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

2022 11 18|PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2022 11 18 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ - Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš [...]

ES PARAMA 2023: KPP paraiškų priėmimo 2023 metais grafikas

2022 11 16|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2023 m. paramos paraiškas bus kviečiama teikti pagal šias KPP priemones / veiklos sritis: „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (subsidijos / finansinės priemonės) – nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d.; „Parama investicijoms [...]

Parama 2021-2027 m žuvininkystės sektoriui 87 mln. Eur.

2022 11 04|PARAMA ŽUVININKYSTĖI - ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI|

Europos Komisija patvirtino Lietuvai skirtą Europos jūrų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EMFAF) 2021-2027 metų programą. Šiai programai įgyvendinti skirta daugiau kaip 87 mln. Eur, iš jų ES įnašas – 61,183 mln. Eur. 28,85 mln. Eur [...]

ES parama 2023 – 2027: didėja parama smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams

2022 11 04|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2023 m. pradedamas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, jam įgyvendinti skirta 4,2 mlrd. eurų ES parama. Vienas svarbiausių tikslų 2023 – 2027 m – remti šalies ūkininkus, stiprinant jų [...]

ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

2022 10 30|PARAMA VERSLUI, KKI|

2022 11 18 - 2023 02 20 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip [...]

ES parama verslui – aplinkai palankių produktų arba technologijų kūrimui ar diegimui

2022 10 29|PARAMA VERSLUI, KKI|

Gruodžio mėn. numatomas kvietimas teikti paraiškas verslui pagal veiklos sritį „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą”. Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę [...]

1,1 mlrd Eur.  numatoma 2023 m. skirti žemės ūkio sektoriui

2022 10 12|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

48 000 000 eurų – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano priemonėms; 4 000 000 eurų –  Modernizavimo fondo priemonėms; 282 000 000 eurų – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonėms; 603 [...]

Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams

2022 10 11|Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.|

2022 10 10 – 2022 11 08 galima teikti paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimui gauti. Paramos intensyvumas: parama projektui sudaro 65 proc. projekto vertės. Paramos dydis vienai darbo vietai: 22 630 eurų. Bendra paramos [...]

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2022 10 04|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

2022 10 03 – 2022 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; [...]

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022 09 02|PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2022 09 02 - 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos [...]

Call Now Button