Aktualijos

Aktualijos2022-01-06T06:11:06+00:00

InoStartas – parama pradedantiesiems inovatoriams.

2024 05 04|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. Kvietimo tikslas: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų [...]

Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas

2024 05 03|PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 05 02 – 2024 08 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas” (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Kultūros infrastruktūros objektas – kultūros paskirties [...]

VVG kvietimai verslo pradžiai, plėtrai ir kiti kvietimai ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse

2024 05 01|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI. Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką. Visų rajonų kvietimus verslo pradžiai, plėtrai ir kitus kvietimus teikti paraiškas galite rasti atskirų rajonų VVG: https://www.leadertinklas.lt/nariai/ [...]

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2024 03 27|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2024 04 15 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ Remiama veikla: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, kai [...]

Įmonėms investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje

2024 03 18|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI, PARAMA VERSLUI, KKI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2024 03 06 – 2024 09 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje”. Kvietimo biudžetas: 62 700 000 Eur. Paramos tikslas: skatinti gamintojų [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)

2024 03 17|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 04 02 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” Remiami žemės ūkio sektoriai: pieninė galvijininkystė; mėsinė galvijininkystė ir kiti [...]

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

2024 03 10|MTEPI PROJEKTAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2024 03 05 – 2024 04 05 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas”. Priemonės tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su [...]

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje

2024 03 09|PARAMA APLINKOSAUGAI, PARAMA VERSLUI, KKI|

2024 03 06 – 2024 09 02 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje”. Finansuojamos projekto veiklos: taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas. Projekte įsigyjamos netaršios transporto [...]

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)

2024 01 26|PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI|

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 02 01 - 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas" Remiama veikla apima: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) [...]

Call Now Button