Paramos priemonė verslui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje

Sunday May 22nd, 2022

2022 m. I ketv. planuojamos kvietimas teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų sektoriuje.

Paramos priemonės tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Remiama veikla: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą.

Paramos dydis: nuo 200 000 iki 600 000 eurų.

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėn.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis turtas; netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos; komunikacijos ir viešinimo išlaidos.

Mūsų  ekspertai jau yra susipažinę su visais reikalavimais ir nekantrauja padėti Jums įgyvendinant Jūsų idėją!

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/  rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022-05-24T11:49:08+00:00
Call Now Button