PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS, DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS IR SKATINANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PLĖTRĄ

Tuesday May 24th, 2022

2021 m. IV ketv. planuojamas ES paramos kvietimas – “Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą.
Galimi pareiškėjai: ES paramos priemonė nukreipta į Lietuvos didelių, vidutinių, mažų ar labai mažų pramonės įmonių, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos sprendimus, plėtrą per aukštos ir aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą. Galimi pareiškėjai: didelės, vidutinės, mažos ar labai mažos pramonės (EVRK C sekcijos) įmonės. Veikiančios ne trumpiau, kaip vienus metus ir, kurių vidutinės metinės pajamos iš pačių pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės nei 100 000 eurų.
Remiama veikla ir intensyvumas: žiedinę ekonomiką skatinančių skaitmeninių sprendimų ir technologijų įsigijimas, projektavimas ir diegimas; MTEP rezultatais grįstų, pilotinių, pramonės įmones transformuojančių skaitmeninių ir žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų sukūrimas ir pilotinis eksploatavimas; netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje; kompetencijų tobulinimas, susijęs su skaitmeninių ir pramonės įmones transformuojančių priemonių diegimu.
Paramos dydis projektui: 100 000 – 2 000 000 eurų.
Kvietimui planuojama skirti 50 000 000 eurų.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mūsų ekspertai padės Jums parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

info@esparamoscentras.lt

+370 647 669 76

2022-06-08T10:08:31+00:00
Call Now Button