PARAMA ŽUVININKYSTĖI – ŽVEJYBAI IR AKVAKULTŪRAI

2022-11-04

Parama 2021-2027 m žuvininkystės sektoriui 87 mln. Eur.

2022-11-04T09:12:45+00:00

Europos Komisija patvirtino Lietuvai skirtą Europos jūrų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EMFAF) 2021-2027 metų programą. Šiai programai įgyvendinti skirta daugiau kaip 87 mln. Eur, iš jų ES įnašas – 61,183 mln. Eur. 28,85 mln. Eur (33 proc. lėšų) programoje numatyta skirti akvakultūros veiklai skatinti. 14,86 mln. Eur (17 proc.) numatyta žuvininkystės kontrolei užtikrinti ir stiprinti. [...]

Parama 2021-2027 m žuvininkystės sektoriui 87 mln. Eur.2022-11-04T09:12:45+00:00
2022-04-22

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022-05-04T05:08:21+00:00

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis. Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur. Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. [...]

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.2022-05-04T05:08:21+00:00
2022-03-29

ES parama investicijoms į akvakultūrą.

2022-03-29T11:53:22+00:00

2022 03 28 – 2022 05 26  žuvininkystės sektoriaus atstovai gali teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Galimi pareiškėjai: MVĮ ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Partneriai negalimi. Remiama veikla: produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs [...]

ES parama investicijoms į akvakultūrą.2022-03-29T11:53:22+00:00
2022-03-18

ES parama dideliom akvakultūros įmonėm

2022-03-18T10:59:53+00:00

2022 03 21 – 2022 05 19 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“. Priemonės tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti MVĮ [...]

ES parama dideliom akvakultūros įmonėm2022-03-18T10:59:53+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2022-02-02

ES parama žuvininkystės sektoriui 2022 m – 12 mln. Eur.

2022-02-02T15:11:55+00:00

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 m. grafikas. Šiemet vyksiantiems kvietimams teikti paraiškas atskiriems žuvininkystės sektoriaus paramos priemonėms skirta beveik 12 mln. Eur. ES parama. Visas paramos priemones, kurioms 2022 m. bus skirta ES parama, žiūrėti ČIA. Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškų rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

ES parama žuvininkystės sektoriui 2022 m – 12 mln. Eur.2022-02-02T15:11:55+00:00
2021-11-16

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų

2021-11-16T22:48:29+00:00

EP ir ES Taryba susitarė dėl 170,6 mlrd. eurų vertės 2022 m. ES biudžeto. Tai antrasis 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos metinis biudžetas. 2022 m. bus užtikrinamas pakankamas finansavimas Lietuvos strategiškai svarbioms tradicinėms politikos sritims: sanglaudai ir žemės ūkiui. Taip pat numatyta ES parama tokiai aktualiai Lietuvos sričiai kaip migracija bei sienų apsauga. 2022 [...]

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų2021-11-16T22:48:29+00:00
2021-10-04

Pakoreguotas 2021 m. Žuvininkystės sektoriaus paraiškų teikimo grafikas

2021-10-04T06:23:24+00:00

Numatoma dar šiais metais papildomai rinkti paraiškas pagal šias paramos priemones nuo 10-07 iki 12-06 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama)“; nuo 10-11 iki 12-09 bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“; nuo 10-14 iki 12-13 bus renkamos paraiškos pagal [...]

Pakoreguotas 2021 m. Žuvininkystės sektoriaus paraiškų teikimo grafikas2021-10-04T06:23:24+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-02-05

Patvirtintas 2021 m. žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas

2021-02-05T21:48:17+00:00

2021 02 04 d. patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones priėmimo 2021 m. grafikas. 2021 metais žuvininkystės sektoriaus atstovai paraiškas galės teikti pagal 16 paramos priemonių. 2021 m. Veiksmų programos paramos priemonių paraiškų priėmimo grafikas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d626a4066f711eb9dc7b575f08e8bea

Patvirtintas 2021 m. žuvininkystės paraiškų rinkimo grafikas2021-02-05T21:48:17+00:00
2020-10-22

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas

2020-10-27T07:47:12+00:00

Papildomai renkamos paraiškos paramai gauti pagal šias Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones: „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“. Paraiškos priimamos: 2020 10 26 - 2021 01 05. „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“: 2020 10 26 - 2020 12 22. „Produktyvios investicijos [...]

Parama žuvininkystei. Pakeistas paraiškų rinkimo grafikas2020-10-27T07:47:12+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
Call Now Button