Parama Verslo pradžiai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai teikti paraiškas VVG

Thursday May 12th, 2022

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje.
Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG.
Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims, registruotiems kaimo vietovėje.

Akmenės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 28 – 2022 04 08.
Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti.
Alytaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas:
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2021-12-31 – 2022-02-25; Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra: 2022-01-17 – 2022-03-17; Vietovės privalumų panaudojimas: 2022-01-17 – 2022-03-17;  Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022-01-17 iki 2022-03-17.
Anykščių VVG: kvietimai teikti paraiškas sausio-vasario mėn.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Biržų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas vasario-kovo mėn.
Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams; Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti vietos lygmeniu; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti: 2022 03 03 – 2022 04 05; 2022 04 01 – 2022 05 12.
Dzūkijos VVG:
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 01 31 – 2022 03 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 2022 01 31 – 2022 03 02.
Elektrėnų VVG: kvietimai teikti paraiškas vasario mėn.
Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Joniškio VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2021 12 20 – 2022 01 25.
Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; NVO ekonominės veiklos skatinimas; Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Nemunas VVG (Jurbarko regionas): kvietimai teikti paraiškas 2022 01 03 – 2022 02 18.
Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas; Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą; Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius. Didžiausia paramos suma – 75 000 Eur.
Kaišiadorių VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2022 02 01.
Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas.
Kauno rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 25 – 2022 04 21.
Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimais; Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje; Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra.
Kelmės VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 01 – 2022 03 15.
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui; Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse; Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas; Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse.
Kretingos VVG: kvietimas teikti paraiškas iki 2022 03 01.
Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje; Parama verslui plėtoti kaimo vietovėje.
Kupiškio VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 01 10 – 2022 02 25.
Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas.
Verslo pradžiai parama kvietimas iki 2022 01 28 d. Didžiausia paramos suma – 46 923 Eur.
Marijampolės VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 01 – 2022 03 15.
Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra; Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas.
Molėtų VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 01 14.
Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius.
Pagėgių kraštas VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 05.
Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių; Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius; Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorinį paveldą.
Pakruojo rajono VVG: kvietimas verslo pradžiai iki 2022 01 31 d. Didžiausia paramos suma – 85 000 Eur.
Panevėžio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 17 – 2022 02 28.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti; Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Pasvalio VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 14 – 2022 03 28.
NVO socialinio verslo kūrimas; Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas; Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas; Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms; Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas; Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti; Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai; Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas; Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti; Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas.
Raseinių VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti.
Parama verslo pradžiai, kvietimas teikti paraiškas iki 2022 02 09. Didžiausia paramos suma – 50 000 Eur.
Rokiškio VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 I ketv.
Parama verslui pradėti kaimo vietovėje. Parama verslui plėtoti kaimo vietovėje.
Verslo pradžiai kaimo vietovėje kvietimas iki 2022 01 31 d. Didžiausia paramos suma – 100 000 Eur.
Skuodo VVG: kvietimas teikti paraiškas 2022 I ketv.
Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui.
Sūduvos VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 01 17 – 2022 03 14
Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Šakių rajono VVG: kvietimas verslo pradžiai kaime iki 2022 01 31. Didžiausia paramos suma – 40 000 Eur.
Šiaulių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas nuo 2022 01 17.
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas.
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 01 07.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Šilutės rajone parama verslo pradžiai, kvietimas iki 2022 02 17. Didžiausia paramos suma – 45 501 Eur.
Šilalės rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 01 05 – 2022 02 10.
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse; Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas.
Širvintų VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 01 03 – 2022 02 25.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai.
Švenčionių VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 18.
Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse,  maksimali parama – 50 000 Eur; Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse.
Tauragės VVG: 2022 02 14 – 2022 03 31.
Socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Trakų krašto VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 04 – 2022 03 04.
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti.
Ukmergės VVG: kvietimas teikti paraiškas 2022 01 03 – 2022 02 18.
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Utenos VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 01 – 2022 03 14.
Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse.
Varėnos VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 17.
Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui; Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui; Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra.
Vilkaviškio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 03 – 2022 02 28.
Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti.
Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti
Vilniaus rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas 2022 02 14 – 2022 03 14.
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra, paramos dydis: iki 119 836,00 eurų; intensyvumas: iki 80 proc. Parama ne žemės ūkio  verslui kaimo vietovėse plėtoti, paramos dydis: iki 100 613,00 Eur; intensyvumas: iki 70 proc.

Daugiau informacijos apie Lietuvos visų VVG kvietimus žiūrėti: ČIA.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022-05-16T13:23:41+00:00
Call Now Button