Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG

2022.01.11

Parama verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje įvairiuose Lietuvos rajonuose apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), turizmo, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje.
Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų.
Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG.
Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims, registruotiems kaimo vietovėje.

Akmenės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti: 2022 02 28 – 2022 04 08; viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 25 – 2022 06 03.
Alytaus rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 04 29 – 2022 05 31; vietovės privalumų panaudojimas: 2022 04 29 – 2022 05 31
Anykščių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 sausio –  balandžio mėn.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Biržų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio vietos verslui pradėti ir plėtoti: iki 2022 05 12; parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai: 2022 09 09 – 2022 10 27.
Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai: 2022 09 09 – 2022 10 27.
Druskininkų VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 vasario  – rugsėjo mėn.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius: 2022 02 07 – 2022 03 17; 2022 03 07 – 2022 04 21; kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas: 2022 07 18 – 2022 09 16.
Dzūkijos VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 31 – 2022 03 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.
Elektrėnų VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 03 01  –  2022 03 31.
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti.
Ignalinos rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 kovo-balandžio mėn; gėgužės – rugpjūčio mėn; lapkričio – gruodžio mėn.
Paslaugų ir vietos projektų kūrimas ir plėtra.
Jonavos VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą: 2022 01 15 – 2022 02 18; novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius: 2022 01 14 – 2022 02 28.
Joniškio rajono partnerystės VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 10 – 2022 03 22; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 01 10 – 2022 02 22; NVO ekonominės veiklos skatinimas: nuo 2022 02 14; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: nuo 2022 03 08.
Kaišiadorių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 01–  2022 06 01.
Kalvarijos VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra: 2022 02 28 – 2022 04 11; 2022 05 30 – 2022 07 04.
Kėdainių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: paraiškų teikimas rugsėjo – spalio mėn.
Molėtų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 10 – 2022 02 28; 2022 07 01 – 2022 08 05.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius.
Nemunas VVG (Jurbarko regionas): kvietimai teikti paraiškas 2022 01 03 – 2022 03 28.
Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas; regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą; neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą; vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius.
Kaišiadorių VVG: kvietimas teikti paraiškas.
Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas: iki 2022 02 01; bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 04 01 – 2022 06 01.
Kalvarijos VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022.
Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“2022 02 07–2022 03 10;
mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas.
Kauno rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 25 – 2022 04 21.
Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimais; partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje; ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra.
Kėdainių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ar plėtoti: 2022 vasario – balandžio mėn; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 rugsėjo – spalio mėn.
Kelmės krašto partnerystės VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 02 01 – 2022 03 15.
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui; parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse; kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas; pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse.
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija: kvietimai teikti paraiškas 2022 01 17 – 2022 03 25.
Verslo pradžiai kaimo vietovėje; verslo plėtrai kaimo vietovėje; parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti.
Kupiškio VVG: kvietimas teikti paraiškas: iki 2022 04 28.
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Marijampolės VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 02 01 – 2022 03 15;
parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 05 02  – 2022 05 31
Molėtų VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius: 2022 04 01 – 2022 05 06; 2022-07-01 – 2022-08-05.
„Pagėgių kraštas“ VVG: kvietimai teikti paraiškas.
novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius: 2022 04 19 – 2022 05 20.
„Pajūrio kraštas“ VVG (Klaipėdos raj): 2022 m kvietimai teikti paraiškas.
Verslo pradžiai ir plėtrai kaimo vietovėje: 2022 04 04 – 2022 05 04.
Pakruojo rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas 2022 03 04 ž 2022 04 04.
Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius; Bendradarbiavimas tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas.
Panevėžio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: iki 2022 05 20.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Pasvalio VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 03 31.
NVO socialinio verslo kūrimas; partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas; patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas; parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms; jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas; parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti; parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai; parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas; parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti; Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas.
Prienų rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 05 03 – 2022 06 09.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti.
Plungės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui: 2022 09 26 – 2022 10 26; parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui: 2022 03 07 – 2022 05 06; parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse: 2022 04 11 – 2022 06 10; gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse: 2022 09 05 – 2022 11 04; parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui:  2022 09 26 – 2022 10 26.
Radviliškio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius: 2022 02 01 –  2022 04 01; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti, parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 sausio – vasario mėn.
Raseinių VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: iki 2022 02 09; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: iki 2022 02 28; bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti: 2021 12 29 – 2022 02 02; parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:  2022 02 03 – 2022 03 30.
Rokiškio rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas: iki 2022 05 03.
Parama verslui pradėti kaimo vietovėje; parama verslui plėtoti kaimo vietovėje; parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti
Skuodo VVG: kvietimas teikti paraiškas 2022 sausio  – kovo mėn.
Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui; parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui.
Sūduvos VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 sausio – kovo mėn.
Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti; mokymų organizavimas socialinio verslo srityje; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra.
Šakių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas.
Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje: iki 2022 01 31.
Šalčininkų rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra: 2022 02 15 – 2022 04 15; 2022 03 01 – 2022 04 30.
Šiaulių rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 04 01 – 2022 05 02.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Šiaurės vakarų Lietuvos (Mažeikiai) VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 04 08 – 2022 06 07
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti.
Šilutės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2021 12 20 – 2022 02 17;  parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2021 12 20 – 2022 02 17; 2022 02 08 – 2022 03 08.
Šilalės rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 04 04 – 2022 05 09; 2022 07 25 – 2022 08 29; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 04 04 – 2022 05 09.
Širvintų rajono VVG: kvietimas teikti paraiškas: 2022 sausio – gegužės mėn;
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti;  parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai.
Švenčionių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas:
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti: kvietimas iki 2022 02 18; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 18 – 2022 02 25; socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022-02-14  – 2022-03-31.
Tauragės VVG: kvietimas teikti paraiškas:
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 03 10 – 2022 04 15. Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui: 2022 03 01 – 2022 04 06.
Telšių rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti, parama ne žemės ūkio verslui plėtoti: 2022 02 21 – 2022 03 31.
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 05 02 – 2022 06 02,  2022 09 01 – 2022 10 04.
Trakų krašto VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti: 2022 02 04  – 2022 03 04; parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti: 2022 02 04  – 2022 03 04; NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra: 2022 02 04  – 2022 03 04; NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas: 2022 01 27 – 2022 02 28.
Utenos rajono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse: 2022 02 01 – 2022 03 14; vietos ūkio ir verslo plėtra kuriant naujas darbo vietas: 2022 04 04 – 2022 05 05; parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai: 2022 09 20  – 2022 11 07.
Varėnos VVG: kvietimai teikti paraiškas iki 2022 02 17.
Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui; parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui; viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra.
Vilkaviškio krašto VVG: kvietimai teikti paraiškas: 2022 01 03 – 2022 02 28.
Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti; parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti; NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra.
Zarasų – Visagino regiono VVG: kvietimai teikti paraiškas.
Paslaugų ir vietos produktų kūrimas: 2022 01 20 – 2022 03 15; bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą: 2022 07 01 – 2022 08 29;  parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: 2022 09 05 – 2022 10 20.

Daugiau informacijos apie Lietuvos visų VVG kvietimus žiūrėti: ČIA.

Jeigu Jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ , rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022-08-14T07:05:51+00:00
Call Now Button