15 000 eurų ES parama smulkiems ūkiams: produktų gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai

27 gegužės, 2020

2020 06 01 – 2020 06 30 gali teikti paraiškas smulkieji šalies ūkininkai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai. Paramos dydis: išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – iki 15 000 eurų. Išmoka mokama dviem dalinėmis išmokomis: pirmoji 80 proc. išmokos dalis išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, mokama kitais metais, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Pareiškėjas privalo numatytą verslo planą įgyvendins per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Šiai priemonei skirta 12 000 000 eurų.

2020-05-27T12:24:55+00:00
Call Now Button